Search

בית הלל תומך במועמדותו של הרב סתיו.

פורסם לראשונה בדתילי-ישראל.

"ארגון רבני בית הלל – הנהגה תורנית קשובה" מברך את הרב דוד סתיו על ההתמודדות למשרת הרב הראשי ומביע תמיכה בבחירתו", כך הודיעו ראשי הארגון, המונה כ-170 רבנים ורבניות מקרב רבני הציונות הדתית.

ראשי הארגון ציינו כי " הרבנות הראשית הנה גוף, שיש לו השפעה על כלל אזרחי מדינת ישראל וראוי כי הרב הראשי לישראל יתמנה מקרב הציונות הדתית, אשר מעורבת בתחומי העשייה במדינת ישראל. הרב סתיו מייצג את קולו של מרבית הציבור במדינת ישראל, הצמא למנהיגות רבנית ציונית, מקרבת ומאירת פנים."

בית הלל – הנהגה תורנית קשובה הנו ארגון מנהיגות תורנית המונה למעלה מ-170 רבנים ורבניות מקרב הציונות הדתית, אשר נולד מתוך הצורך להשיב למרכז המפה הנהגה תורנית מתונה, מאירה וקשובה. הנהגה זו מיועדת הן עבור הציבור הדתי והמסורתי הן עבור כלל עם ישראל, הצמא ומחפש את קולה של היהדות השקולה, הסובלנית ומאירת הפנים ;יהדות המונהגת בדרכי נועם, שתוכל להביא בשורה רלוונטית לחברה הישראלית של ימינו. בית הלל- הנהגה תורנית קשובה מאמין בנצחיותה של תורת ישראל ומחויב באופן מוחלט להלכה היהודית.

 

דילוג לתוכן