Search

ביקור ראש העיר בתיכון ע"ש רועי קליין

את סיום המחצית הראשונה של שנת הלימודים בתיכון ע"ש רועי קליין, ציינו בטקס מיוחד שבו  חלוקת תעודות ערכיות לתלמידי חטיבת הביניים.

ראש העיר מר זאב ביילסקי וסגנו מר חיים גולדמן נכחו בטקס זה. ראש העיר נשא דברים על הקשר והשם המיוחד והמחייב של התיכון על שמו של גיבור ישראל ,רועי קליין.

רועי היה תלמיד מצטיין ומצא גם זמן להתנדבות ונתינה לקהילה. ראש העיר בירך את התלמידים המצטיינים ואף חילק לתלמידים הנירגשים את התעודות יחד עם חיים גולדמן ומנהלי בית הספר.

את הטקסים והארועים הבית ספריים מארגנת הרכזת החברתית של התיכון הג'ב איריס מייזלס

 

דילוג לתוכן