Search

ביעור חמץ ירוק ברעננה!

ברוח המדיניות הירוקה של עיריית רעננה, ועל מנת להימנע מזיהום יתר הנגרם מפעולת שריפת החמץ, תציב עיריית רעננה ברחבי העיר מכולות להשלכת פסולת אורגנית של דברי חמץ שיכללו חומרים מתכלים שיהפכו את הפסולת ללא ראויה למאכל. במקביל, יועמדו לרשות תושבי העיר חביות לשריפת חמץ ולולבים, על מנת שיוכלו לקיים את מצוות ביעור החמץ בשריפת כמות קטנה ממנו, כפי שמצווה ההלכה.

לצד המענה על מצוות ביעור החמץ לחג, ישמשו המכולות גם מקור להשלכת דברי ניילון או פלסטיק שחל איסור לשרפם, ובכך יסייעו במאמץ הכולל לשמירה על רעננה ירוקה ונקייה.

החביות והמכולות יוצבו ברחבי העיר בערב חג הפסח, יום שני, 25.3.2013, בין השעות 12:00-7:00 במוקדים הבאים:

 • לב הפארק, ליד המתנ"ס;
 • מתחם 2005, רחוב משה דיין/הפרחים;
 • מתחם 2004, רחוב האלה, רבוצקי; רחוב שברץ/עקיבא מול ביה"ס דקל;
 • רחוב חפץ חיים ליד ביה"ס יבנה- בחניה של ביה"כ;
 • רחוב בן גוריון ליד גן גורדון;
 • רחוב קצין ליד גן המייסדים;
 • רחוב הרב ניסים/אחוזה;
 • קריית שרת, רחוב גאולה, בחניה;
 • קריית גנים ליד גן תפוז;
 • רחבת המשביר (לשעבר);
 • רחוב היובל בגן הציבורי;
 • שכונת רסקו, ליד המכולת;
 • רחוב הפלמ"ח ליד המועדון;
 • רחוב וייצמן/אבן גבירול.

 

דילוג לתוכן