עיריית רעננה תקצה מקומות לביעור חמץ ברחבי העיר בחג הפסח. המועצה הדתית חילקה לבתי הכנסת מגנט הכולל את כל המידע הנחוץ לערב פסח – זמני היום ומיקום החביות והשעות לביעור חמץ. בנוסף חילקה המועצה הדתית מגנט ספירת העומר. הדביקו את המגנטים על המקרר.