Search

ביעור חמץ – היכן ומתי

כבכל שנה, גם השנה בחג הפסח הקרוב, תקצה עיריית רעננה מספר מקומות ברחבי העיר המיועדים לביעור חמץ בחביות. יודגש, כי חל איסור מוחלט להבעיר אש מחוץ לחביות, וכחלק מהמאמץ העירוני לשמירה על הסביבה, מתבקשים התושבים להקפיד על ביעור חמץ ללא שימוש בשקיות ניילון.

החביות לביעור חמץ יוצבו בערב חג הפסח ה-3.4.12 בין השעות 08:00 – 12:00 במוקדים הבאים:

• רחוב רבוצקי / האלה מול האוניברסיטה הפתוחה

• רחוב שברץ / עקיבא בגינה הציבורית מול ביה"ס דקל

• רחוב הרב ניסים בגינה הציבורית הגובלת עם אחוזה

• רחוב אהרון קצין דרומית מזרחית לבית הכנסת בחנייה המקורצפת

• רחוב בן גוריון ליד גן אורי גורדון

• רחוב משה דיין מול ביה"ס אביב

• רחוב חפץ חיים – ביה"ס יבנה – בכניסה הצפונית

• רחוב הפלמ"ח בחנייה מול מועדון ביתר

• רחוב היובל ליד הגינה הציבורית

• רחוב היובל בכניסה לחניית המשביר

• רחוב אבן גבירול פינת ויצמן

• קריית שרת – רחוב גאולה בחנייה המערבית למרכז המסחרי

• לב הפארק – רחוב יאיר שטרן מול ביה"ס אגם

• קריית גנים – ליד גן התפוז

• רסקו – במגרש הריק צפונית לגן הציבורי (צפונית לרח' יהודה הנשיא)

דילוג לתוכן