מה עושים השנה לגבי ביעור חמץ? אנו רגילים לצאת בבוקרו של ערב פסח אל מוקדי החביות שמציבה עיריית רעננה ברחבי העיר ולהשליך אל האש היוקדת את החמץ שנותר לנו כדי לקיים את מצוות ביעור חמץ. מה עושים בעידן הקורונה?


 רבנות רעננה פרסמה הנחיות הלכתיות בנושא ביעור חמץ במצב של סגר:

“יש להוציא את החמץ מהבית לפני סוף זמן ביעור חמץ (השנה תש”פ – 11:23) באחת מהדרכים הבאות:

א. להשליך לפח האשפה המפונה ע”י העיריה, ובתנאי שיפונה לפני סוף זמן ביעור חמץ. (יש להקדים ולהשליך את החמץ כבר בלילה ע”מ להבטיח שיפונה לפני סוף זמן ביעור חמץ).

ב. אם הפח לא יפונה עד לסוף זמן ביעור חמץ, יש לפסול את החמץ תחילה מאכילת כלב ע”י אקונומיקה וכדו’. את פסילת החמץ יש לעשות לפני סוף זמן ביעור חמץ.

ג. אפשר לבער את החמץ בערב פסח על ידי פירורו והשלכתו לבית הכסא. (אין בכך ביזוי אוכלים משום שזה צורך מצווה).

ד. הרוצה לקיים מצוות שריפת חמץ, יקח כזית חמץ (כגודל של קופסת גפרורים) וישרוף אותו (בזהירות!) בערב פסח בתוך קופסת פח או תבנית חד פעמית וכד’ בביתו, עד שיהפוך לאפר. אין לצאת מהבית לצורך שריפת חמץ.

ה. בערב פסח, לאחר שמבערים את החמץ מהבית ולפני סוף זמן ביעור חמץ יאמר את נוסח הביטול: “כל חמירא…”