בית המדרש של הרב קוק המבוסס על אחדות, משיחיות וגאולה ובית מדרשו הרציונאלי של הרב סלובייצ’יק המעמיד במרכז את “תיקון עולם” יונקים מאותו מקור – הרב יצחק אלחנן ספקטור, רבה של קובנה ממבשרי הציונות.


 בימים אלה אני לומד קורס בשם “בין ציון לציונות” ואחת הדמויות שנזכרות בהערת אגב בקורס – הרב יצחק אלחנן ספקטור – גרמה לי להתרגשות רבה מאוד.

כציוני דתי שנולד בארה”ב והתחנך בישראל גדלתי לאורם של שתי דמויות רוחניות – הרב סלובייצ’יק, ראש המזרחי בארה”ב, מנהיג המודרן אורטודוקס ומקים ישיבה יוניברסיטי הדוגלת בתורה ומדע, והרב אברהם יצחק הכהן קוק, הראי”ה, רבה של ארץ ישראל, מקים ישיבת מרכז הרב ושנחשב ל”אבי דור הכיפות הסרוגות” הדוגל בתורה ועבודה.

אני תוצר – שילוב – של שתי אידיאולוגיות שונות: מבית מדרשו הנגוע במשיחיות וגאולה של הרב קוק ובית מדרשו הרציונאלי המעמיד במרכז את “תיקון עולם” של הרב סלובייצ’יק.

תולדות משפחתי שזורה בהיסטוריה של ישיבה יוניברסיטי – סבי הוא בוגר המחזור השני של הישיבה והוסמך בה לרבנות, אבי, דודי ודודותי הם בוגרי המוסדות השונים של ישיבה יוניברסיטי.

הלב של ישיבה יוניברסיטי הוא הישיבה בה למד סבי הרב אליהו ישראל פרידמן. השם שהרב סלובייצ’יק העניק לישיבה הוא “ישיבת רבנו יצחק אלחנן”. ארבע המילים הללו מלוות את משפחתי כמקור של סמכות, מקור של דרך רוחנית. אבל עד לימים אלה לא ידעתי בעצם מי הוא הרב יצחק אלחנן ספקטור שמבחינת הרב סלובייצ’יק הוא הוא “רבנו”! ומי שמכיר את אבותיו של הרב סלובייצ’יק – שושלת בריסק – יודע שיש רבים שגם הם זכאים לכבוד הזה ובכל זאת נבחר הרב יצחק אלחנן ספקטור שהישיבה תקרא על שמו – “ישיבת רבנו יצחק אלחנן”.

מצידו השני של האוקיינוס, מתברר לי במהלך הקורס (ובעקבות ביקור שקיימתי במזכרת בתיה והמוזיאון על שם הרב מוהליבר), שהרב קוק רואה ברב מוהליבר את רבו הרוחני. את כל משנתו הארץ ישראלית הוא יונק מדרכו של הרב מוהליבר. פסיקתו הדרמתית של הרב קוק בנושא שנת שמיטה מבוססת על הוראתו של הרב מוהליבר למתיישבים בשנת השמיטה הראשונה.

לתדהמתי, במהלך הקורס למדתי כי המורה הרוחני של הרב מוהליבר אליו הוא פונה לקבלת פסק הלכה בנושא השמיטה – הוא הרב יצחק אלחנן ספקטור! פסק ההלכה שהרב מוהליבר מוציא מותנה בתנאי – “באופן שיסכים עמנו הרב הגאון יצחק אלחנן” שאכן תומך בלב שלם בפסק ההלכה.

כיום מתברר לי ששתי הקטבים בציונות הדתית (אותם למדתי לשלב יחדיו) יונקים מאותה דמות רוחנית שעליה ידעתי רק מהביטוי “ישיבת רבנו יצחק אלחנן”. בזכות הקורס גילית טפח מאותה דמות שהשפיעה – עיצבה – את דרכי בחיים.

אין מתאים יותר מלסיים בדברי התמיכה הנלהבים של רבנו יצחק אלחנן בתנועה הציונית: “ובזכות ההשתדלות הקדושה להגדיל ולהאדיר את הישוב החדש ע”י עבודת האדמה ומלאכה, בידי הצעירים החפצים ליהנות מיגיע כפם, תחזינה עינינו בהרמת קרן עמנו ממושך וממורט, ובשיבתנו אל אדמת קודשנו אשר לוקחנו ממנה זה כאלפים שנה, יהיה ראשיתנו מצער ואחריתנו ישגא מאוד.”