בעקבות הניתוק הממושך של עשרות אלפים מתושבי רעננה ממערכת החשמל ולאור הכשלים בהתנהלות חברת החשמל ועובדיה, הוציא ראש עיריית רעננה זאב בילסקי, בצוותא עם ראש עיריית כפר סבא יהודה בן חמו, מכתב דחוף לראש הממשלה בו הוא דורש ממנו להתערב באופן אישי במשבר החמור.

במכתב תוקפים השניים את שר התשתיות והאנרגיה יובל שטיינמץ: “בשעות הארוכות האלה אנו תמהים איפה משרת התשתיות הלאומיות והאנרגיה ולמה לא נשמע קולו של השר הממונה על המשרד?”.  

במכתבם דורשים השניים הקמת  ועדת חקירה שתבחן את התנהלות חברת החשמל: אנחנו קוראים לך להתערבות מיידית ואישית לטובת פתרון הבעיה לאלתר וכן להקים ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק את התנהלות חברת החשמל”.   

מצ”ב המכתב לראש ממשלת ישראל: