Search

ביוזמת עיריית רעננה וקק"ל: נחנך יער ילדי רעננה

יוזמה חדשה של עיריית רעננה וקק"ל (קרן קיימת לישראל) – הביאה להקמתו של יער ילדי רעננה שיינטע ביער חורשים, בשרון. למעשה, מדובר בחידוש יוזמה שהייתה נהוגה בקדנציה הראשונה של ראש העירייה, זאב בילסקי. היוזמה הינה נדבך נוסף בפעילות העירונית הענפה לשימור הטבע העירוני ושמירה על הסביבה ובהמשך, תפורסם באתר העירוני מפת היער ואזור הנטיעה, לשימושם של משפחות שירצו לבקר במקום.

במסגרת היוזמה, יזכו ילודים חדשים, תושבי העיר רעננה, לעץ על שמם אשר יינטע ביער חורשים, ולהורים המאושרים תישלח תעודה המאשרת את נטיעת העץ על שמו של ילדם.

בכל שנה נולדים ברעננה בממוצע כ-1,000 תינוקות ובשבועות הראשונים יזכו התינוקות שנולדו בשנה זו לתעודה בנושא. עבור תינוקות שיוולדו במהלך שנת תשע"ה, תתבצע הנטיעה רק בשנה הבאה, עם סיום שנת השמיטה.

ראש עיריית רעננה, זאב בילסקי: "לידה היא אחד האירועים המרגשים והמשמעותיים ביותר בחייו של אדם ורצינו לחבר זאת למעשה ציוני של נטיעת שורשים, המסמל את אהבת הארץ והקשר שלנו לנופיה ולאתריה".

דילוג לתוכן