נשות רעננה מוזמנות לבוקר של תורה לקראת תשעה באב. יום רביעי, ד’ באב, ה 5.8.19 בשעה 9:00 בבוקר בבית המועצה הדתית, רח’ קלאוזנר 18 רעננה.