נשות רעננה מוזמנות לבוקר של תורה לקראת תשעה באב. יום רביעי, ג’ באב, ה 26.7.16 בשעה 9:00 בבוקר בבית המועצה הדתית, רח’ קלאוזנר 18 רעננה.