Search

בהוקרה למפרידים המצטיינים!

כ-15,000 בתי אב ועסקים ברעננה כבר מפרידים אשפה ברעננה, ובימים אלו עומדת העיר לקראת סיומו של שלב ד' והאחרון בפרויקט, ומימוש היעד הסופי של מחזור אשפה גורף מקרב כל תושבי העיר עד סוף 2013.

19 משפחות מקרב תושבי רעננה, שהצטיינו בפרויקט הפרדת האשפה במקור המונהג בעיר, קיבלו ביום ג' האחרון, 23.7.2013, תעודות הוקרה מעיריית רעננה, על תרומתם למאמץ הסביבתי הירוק והירתמותם להצלחת המהלך.

תעודות ההוקרה הוענקו למצטיינים בטקס חגיגי שנערך בבית יד לבנים במעמד ראש העיר רעננה, מנהלת מחלקת הקיימות בעיריית רעננה, הגברת בתיה אלפסי, נציגי חברת פורטל – חברת הייעוץ לפסולת המלווה את הפרויקט, נציגי היחידה האזורית לאיכות הסביבה, נציג מחלקת הפיקוח והניקיון, המפרידים המצטיינים ובני משפחותיהם.

במהלך הטקס הועלתה על נס התגייסותם של תושבי העיר ובעלי העסקים לפרויקט הפרדת האשפה למקור, ושל המשפחות המצטיינות בפרט, שבפעילותם ובמסירותם למהלך, מהווים דוגמא ומופת לעשייה סביבתית, הן בעיר והן מחוצה לה, ותורמים למיצובה של העיר כעיר ירוקה המובילה בשמירה על כדור הארץ ואיכות הסביבה. המצטיינים נבחרו לאחר בדיקות חוזרות שבוצעו מטעם העירייה בפחי האשפה האורגניים שנמסרו לידיהם, במהלכן נמצאה רמת הפרדת האשפה בהם גבוהה מ- 80%.

15,000 בתי אב, מוסדות ועסקים ברעננה כבר מפרידים אשפה ברעננה לשני זרמים – פסולת יבשה ופסולת רטובה, ובימים אלו עומדת העיר לקראת סיומו של שלב ד' והאחרון בפרויקט הפרדת האשפה במקור. בכך, מסתמנת העמידה ביעד שהוצב כי עד סוף 2013 יהיו כל תושבי רעננה שותפים למהלך הארצי הירוק של טיפול בפסולת ומחזור האשפה, ובפעולה אחת פשוטה ימנעו זיהום אויר קרקע ומים להפיכת האשפה ממטרד למשאב.

 

דילוג לתוכן