Search
יחדיו קורונה

בדיקות קורונה לצוותי החינוך בעיר

במאמץ למגר את התפשטות הנגיף ביצעה עיריית רעננה בדיקות קורונה לצוותי החינוך במספר בתי ספר יסודיים בעיר. ניידת הבדיקות של מד"א ופיקוד העורף קיימה פיילוט ראשוני בעיר שצפוי להתרחב בשבועות הקרובים.


עיריית רעננה מגבירה את מאמציה למניעת התפשטות נגיף הקורונה בעיר ולשמירה על רעננה "עיר ירוקה". השבוע בוצעו בעיר עשרות בדיקות קורונה לצוותי החינוך בעיר, באמצעות ניידת בדיקות של פיקוד העורף ומד"א, אשר הגיעו ישירות לבתי הספר בעיר, לנוחות צוותי החינוך.

הבדיקות בוצעו בבתי הספר ליאור, אגם, שקד, יחדיו ונווה זמר, כפיילוט ראשוני, ובהתאם להיענות בתי הספר, זאת במקביל לחזרת פעילות הכיתות הנמוכות בבתי הספר לפעילות, ועל מנת למזער ככל הניתן מקרי הדבקה במערכת החינוך. בשבועות הקרובים צפויה הרחבת פעילות הניידת בעיר לבתי ספר נוספים, וכן למתקנים עירוניים.

את הבדיקות ביצעו אנשי מד"א, במהלך עירוני יזום של העירייה בהובלת ראש העיר, בשיתוף פיקוד העורף, כחלק מהמאמץ העירוני הכולל למיגור התחלואה בעיר ולעידוד תושבי העיר, וסגלי החינוך בפרט להיבדק בבדיקות מהירות וללא צורך בהפניה. במסגרת זו בוצעו בעיר בשבועות האחרונים בדיקות לתושבי העיר ללא צורך בקביעת תור ובהפניה, באופן מרוכז במתחם היכל הספורט העירוני בעיר ועתידות להתקיים בדיקות נוספות לציבור גם בימים הקרובים.

בתמונות: צוותי החינוך של בית הספר יחדיו בעיר במהלך ביצוע בדיקות הקורונה

דילוג לתוכן