”אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו המטופלים, ברך את יובראז מנפאל ואת מאלי מהודו, את נוצי מרומניה ואת נלי מהפיליפינים, העובדים הזרים. אותם עובדים שאינם זרים כלל לבני משפחותינו ועכשיו הם הקרובים מכל להורינו, עמם בימים הטובים והרעים, בשעות של דמדומים וברגעים של הארה, בימים שאנחנו בהם אצים-רצים בעבודתנו, עם ילדינו שלנו בקוצר רוחנו. הכר להם טובה וחסד על הסובלנות והמסירות ועל האהבה ועל עמל הנפש והגוף, ועל החן והחמלה שהם משפיעים עלינו ועל זקנינו החולים”

את התפילה כתב ערב ר”ה תשע”ד השר אורי אורבך ז”ל שעלה לבית עולמו לפני כשנה וחצי יחד עם רעייתו מיכל. אורי ז”ל מי שהיה איש המילה הנכונה ונציג בכיר מובחר ואותנטי של הזרם המרכזי בציונות הדתית ככלל ושל העיר מודיעין בפרט ושל הציבוריות והתקשורת הישראלית הערכית חסר בכל כינוס בבית היהודי .

אריה פרידמן בפגישה
אריה פרידמן בפגישה

בדברים שכתב ביקש אורי ז”ל ללמדנו מה היחס הנכון לכל אדם וקל וחומר לכל יהודי. ערב ראש השנה כאשר המוני בית ישראל מתקבצים יחדיו להתחבר ולהתפלל. עלינו חובשי ספסלי בתי הכנסת מחובשי הכיפות מהשחורות ועד השקופות מוטלת החובה להפוך את בתי הכנסת לידידותיים למשתמשים.

כאשר אנו עומדים במהלך כל חודש אלול בסליחות ומתפללים ‘אל תשליכני לעת זקנה’ צריכים כולנו להבין כי ‘כדרך שאדם מודד מודדין לו’ כפי שננהג כלפי בני משפחתנו בזמנים הטובים כך ינהגו עמנו

צילום: עטרת סילברינג
צילום: עטרת סילברינג