תכנית אלול של מתן נפתחת ביום ראשון, כב’ אלול , 6/9. התכנית פתוחה לגברים ונשים. תכנית אלול עדיין מתקימת בבית כנסת עדת בני ישראל, לאחר החגים מת”ן השרון בעז”ה עוברים למשכנם החדש מעל תיכון אמי”ת רננים.