Search
את חרותי - הגונות

את חרותי

בית המדרש מת”ן השרון, המועצה הדתית רעננה, תנועת 'ישראל הצעיר' והסוכנות היהודית מזמינים את הציבור לאירוע מקוון: "את חירותי" – לסוגיית סירוב הגט ופתרון מניעתי. יום רביעי, כ”ו אדר, ה- 10.3 בשעה 20:00.


דילוג לתוכן