ערב זה מוקדש לעילוי נשמת הנרצחים בפעולות האיבה ולרפואת נפגעי פעולות הטרור בכלל ואירועי החודשים האחרונים בפרט. בנוסף אבקש להקדיש את תפילותינו גם לרפואת חבר מליאת המועצה הדתית רעננה, הרב דניאל בלר, רב קהילת שבטי ישראל.

הקב”ה ישלח להם רפואה שלימה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. אמן כן יהי רצון.

לצערנו הגדול, גם רעננה מהווה יעד למרצחים הפלסטינים. חווינו זאת רק אתמול כשמחבל שפל ניסה רק השבת לפרוץ לבית כנסת בגן עליה ולרצוח מתפללים. וחווינו זאת לפני כחודשיים בשני ניסיונות פיגוע בתחנות אוטובוס בעיר. עלינו תושבי העיר לחזק את כוחות הביטחון, לפקוח עיניים ולהמשיך בהתמודדות היומיומית מול טרור המרצחים.

בפרשת “ויגש” שקראנו השבת מגיע לשיא הסיפור המקראי על יוסף ואחיו. רבים מהמפרשים שואלים מדוע יוסף לאחר שעלה לגדולה, השתחרר מבית האסורים ונהיה משנה למלך מצרים, מדוע אינו יוצר קשר עם אביו יעקב להודיע לו שהוא בחיים, להודיע לו ש”עוד יוסף חי”? ישנם תשובות רבות על שאלה זו אך אני מבקש לעמוד על אחת מהן.

תחילת סיפור מכירת יוסף הוא בשליחתו של יוסף לשכם – “ויאמר ישראל אל יוסף הלא אחיך רעים בשכם לכה ואשלחך אליהם. ויאמר לו הִנֵּנִי ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחֵיך” מה הייתה השליחות ששלח יעקב את יוסף? יעקב מדגיש מספר פעמים שעל יוסף לחפש את אחיו בשכם – שכם שמבטאת את הערבות ההדדית בין בני יעקב ערבות הדדית שהוציאו לפועל שמעון ולוי גם אם בצורה מעוותת, בצוטרה שלא הולמת את הערכים של יעקב. ובכל זאת הערך שעומד בבסיס המעשה שלהם – הוא הסיבה שיעקב שולח את יוסף לשליחותו בשכם. אך כיוסף מגיע ליעדו אומר לו איש בשדה “נסעו מזה” ורש”י מפרש – ” נסעו מזה – הסיעו עצמם מן האחווה”.

השליחות שיעקב שולח את יוסף היא השכנת האחווה בין האחים. וכפי שמבטא זאת יוסף בעצמו “את אחי אנוכי מבקש”!

יוסף מבין ששליחותו לא תמה ומחכה להגשמת חלום פרעה עת יגיעו האחים למצרים לשבור שבר ובמספר מבחנים שהוא מעמיד אותם הוא הוא בודק האם האחים למדו את הלקח. האם יערבו לבנימין – או שיוותרו עליו כפי שוויתרו על יוסף עצמו. ה”ויגש אליו” שמבצע יהודה בפרשתנו מוכיח ליוסף כי שליחותו תמה. “את אחי אני מבקש” מוטמע בלבו של כל אחד מבני ישראל.

הערב התכנסנו לערב תפילה והתעוררות כביטוי לערבות הזו ששוררת בתוך עם ישראל. ערבות שתחילתה בבני יעקב וממשיכה עד ימינו אנו בבני ישראל – עם ישראל.

אני מודה לכל מי שהגיע להשתתף בערב זה ומאחל ימים שקטים לנו ולכל בית ישראל.

“ה’ עוז לעמו ייתן, ה’ יברך את עמו בשלום”.