Search

"את אחי אנוכי מבקש"- ערב על סוגית השוויון בנטל

שטיבל יד בנימין רעננה מזמין את הציבור הרחב לערב בירור סוגיות השנויות במחלוקת בין הציבור הדתי לאומי לציבור החילוני.

תחת הכותרת "את אחי אנוכי מבקש (להבין)" ילובנו נושאים שעומדים על סדר היום הציבורי – סוגיית השוויון בנטל, לימודי הליבה, מיצוי כושר השתכרות וכל מה שביניהם.

מטרת הערב היא להציג את עמדות שני הצדדים ולהגיע להידברות ואולי אף להבנת עמדת האחר גם אם לא מסכימים לדעתו וזאת ברוח דבריו של הדלאי לאמה: "ההידברות היא הדרך היחידה לפתרון בעיות האנושות".

את הציבור החרדי ייצג בדיון מר בני רבינוביץ ממייסדי ועורכי עיתון "יתד נאמן" כשאת עמדת הציבור הדתי לאומי יציג הרב רונן נויבירט, רב קהילת "אוהל ארי" ברעננה ממייסדי ארגון "בית הלל – הנהגה תורנית קשובה" ומי שמשמש היום כמנכ"ל הארגון.

הערב יתקיים ביום ד', אור לכ"ח בסיון התשע"ג, ה-5 ליוני 2013, בשעה 21.00 בבית הכנסת "שטיבל יד בנימין" ברחוב טרומפלדור פינת רחוב העבודה, רעננה.

דילוג לתוכן