Search

אתר מחודש 'גלעד לזכרם' המנציח את 192 בני העיר

האתר עבר מתיחת פנים מבחינת עיצוב ושיפורים טכנולוגיים, ומאפשר איתור שם חלל במנגנון חיפוש הכולל את אזורי נפילה, תקופות נפילה, יחידות ושם החלל. לצד אלה, ניתנת אפשרות להדלקת נר זיכרון בצירוף הקדשה אישית. האתר אף מציע למשפחות שכולות ליצור קשר, במידה והן המעוניינות לעדכן או לשנות את דף המידע אודות יקירם. בהמשך מתוכנן להתווסף שירות טכנולוגי אשר יאפשר לשתף את הדלקת נר הזיכרון ברשתות החברתיות.

לצד אלה, מציע האתר דפי מידע אישי אודות כל חלל וכן מידע היסטורי על מורשת קרב ברעננה החל משנותיה הראשונות.

כתובת האתר החדש www.raanana.gal-ed.co.il

מצ"ב צילום מסך של האתר.

דילוג לתוכן