עם קבלת האישור הסופי מהמשרד לשירותי דת ממשיך אריה פרידמן בתפקידו כיו”ר המועצה הדתית רעננה. פרידמן: “אמשיך בעשייה הציבורית לטובת הציבור הדתי וכלל תושבי רעננה”.

פורסם ב”קול רענן”.


היועצת המשפטית של המשרד לשירותי דת אישרה את המשך כהונתו של אריה פרידמן , שחוזר לכהן בתפקיד יו”ר המועצה הדתית רעננה, תפקיד שמילא בהצלחה עד לפני כחודש. פרידמן ממשיך בתפקיד המוכר לו, אבל בכל מקרה במהלך שנת 2019, אחרי הבחירות לכנסת ולאחר שיבחר שר חדש לשירותי דת, ייערכו בחירות חדשות למועצות הדתיות.

כזכור, לאחרונה פרידמן התפטר מהמועצה הדתית כדי להיבחר למועצת העיר ולכהן כסגן ראש עיר בשכר. מתברר, כי ההתפטרות שלו מהמועצה הדתית לא נכנסה לתוקף ולא היתה בהתאם לנהלים, שכן כיו”ר נבחר היה עליו להתפטר בפני כל מליאת המועצה הדתית ולקבל את הסכמתה. פרידמן טוען, שהדבר נעשה בתום לב לאור הנחיה לא נכונה שקיבל, ולמזלו מכתב ההתפטרות שכתב לא נכנס לתוקף.

פרידמן מסביר מה גרם לו לעזוב את מועצת העיר ולחזור לתפקידו הקודם במועצה הדתית: “לפני הבחירות הובטח לנו שנהיה בתפקיד משמעותי בהנהלת העיר. המטרה שלי היתה להשפיע. אני סבור שבמועצה הדתית העשייה שלי וההשפעה שלי לטובת כלל התושבים תהיה יותר משמעותית מאשר לכהן בתפקיד סגן ראש עיר ללא שכר לתקופה קצובה של מספר חודשים. ברגע שהמו”מ לכניסה לקואליציה במועצת העיר הסתבך, בחרתי לחזור למועצה הדתית”.

יש האומרים שסגן ראש עיר ללא שכר לא התאים לך?

“לגבי רוב המועמדים, סגן ללא שכר זה אמנם תפקיד חשוב אבל יותר תחביב, כי את רוב זמנך אתה צריך להקדיש לפרנסתך. כדי לעשות את העבודה בצורה רצינית ראוי שסגן ראש עיר יהיה במשרה מלאה. להתעסק רק במחלקה הקטנה של תרבות תורנית לא באמת התאים לי. הכוונה שלי הייתה להיות בתפקיד משפיע בהנהלת העיר” .

האם אתה מאוכזב מחבריך לרשימה הדתית, שהפסדתם בגלל מחלוקות פנימיות?

“קרה מה שקרה. אני ממשיך הלאה”.

לפני הבחירות הבטחתם לציבור שלכם שתעשו שינוי. איזה שינוי הרשימה הדתית המאוחדת תעשה עם חצי קדנציה בסגן ללא שכר?

“בוא נשאיר את זה לכתבה נפרדת”.