Search

ארגון רבני בית הלל: תומך בשירות הצבאי או האזרחי לכולם

פורסם לראשונה בדתילי

בבית הלל מדגישים, כי המאמצים צריכים להיעשות תוך הידברות עם כל הצדדים על מנת להגיע להסכמות על שינוי המציאות הקיימת כיום. רבני הארגון אומרים, כי תורת ישראל מצווה כל אדם ליטול חלק במאמץ להגן על ישראל מיד צר, ורואה בכך ערך דתי ומוסרי, ברוח דבריו של משה רבנו – "האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה?!" ובתוך כך קוראים רבני הארגון למנהיגי הציבור לפעול מתוך כבוד לציבור החרדי ולחשיבות לימוד התורה, אך גם מתוך עמידה בכבוד על אמונות היסוד של הציונות הדתית, שזכתה לגדל תלמידי חכמים ששילבו את תורתם עם שירות צבאי משמעותי. עוד אמרו בבית הלל כי "אנו מאמינים שעולם התורה ייבנה רק מתוך שילוב של תורה, חסד ומוסר, שיצמיח תלמידי חכמים בעלי שיעור קומה מבחינה תורנית וערכית כאחד".

מנכ"ל ארגון רבני בית הלל, הרב רונן נויבירט ציין כי "לא ניתן להתעלם מהקריאה הכללית של חלקים נרחבים בציבור הישראלי, לתיקון חוסר השוויון בנושא הזכות לשרת בצה"ל, קריאה אשר השתקפה בתוצאות הבחירות. לנבחרי הציבור חייבת להיות עצמאות פוליטית לקבלת החלטות שישקפו את רצון הציבור ששלח אותם ואסור שרבנים יהיו גורם מחליט עבור הפוליטיקאים. צריך עם זאת לפעול ברגישות ובנחישות, מתוך כבוד והידברות, כדי להגיע לתוצאות חיוביות אשר יעצימו תהליכים שכבר מתחילים להתרחש בחברה החרדית לטובת התגייסות לצה"ל, על מנת שלא יגבר הקיטוב החברתי"

 

דילוג לתוכן