Search

ארגון רבנים חדש: בית הלל.

בשבוע הבא יתקיים כנס הייסוד להשקת חוג רבנים חדש, שחבריו הם רבנים אורתודוקסיים מהציונות הדתית, לצד נשים תלמידות חכמים. "בית הלל – הנהגה תורנית קשובה", המזוהה עם קו ממלכתי, ציוני-דתי ופתוח כלפי העולם, הינו למעשה חוג הרבנים האורתודוקסי הראשון בעולם המקבל לשורותיו גם תלמידות חכמים. "בית הלל" יצא לדרך לפני כחודש, ונכון להיום חברים בו למעלה ממאה רבנים וכ-20 תלמידות חכמים. הרקע להקמתו, בין היתר, הינו השיח הציבורי סביב סוגיית הדרת נשים בציבוריות הישראלית, אשר עוררה מחדש את שאלת היחס בין הציבור הדתי לבין צה"ל ומוסדות המדינה, כמו גם ענייני צניעות ופתיחות כלפי החברה הישראלית.

מייסדי "בית הלל" הם הרב אמנון בזק, הרב צחי הרשקוביץ, הרב אוהד טהרלב, הרב רונן לוביץ, הרב חיים נבון, הרב מאיר נהוראי, הרב רונן נויבירט, גב' אושרה קורן, הרב אלישיב קנוהל. לפני מספר שבועות פורסמה כתבה גדולה בישראל היום על הולדתו של הארגון הנובעת מהתיסכול והניתוק שרבנים רבים בציונות הדתית חשים כתוצאה מארועי השעה והבעת עמדות קיצוניות של רבנים שונים השייכים למגזר הקרוי "הציונות הדתית" כשלמעשה רבנים אלו יוצרים חיץ ומביעים עמדות קיצוניות.

אשרה קורן: "בית הלל ארגון הנו של הנהגה דתית שפויה קשובה לצרכי השעה. החידוש הוא שנשים שותפות בהנהגה ובשיח ההלכתי". לשאלתי מדוע נדרש ארגון כזה כאשר ישנו ארגון צהר מסבירה אושרה כי צהר הוא ארגון של רבנים בלבד ולא נוקט עמדה בדרך כלל בשאלות ציבורית כגון הדרת נשים סירוב פקודה ועוד. צהר פעיל בענין שינוי תדמית הרבנות בחתונות ובטקסים דתיים אך אינו מביעה עמדה בשאלות השעה.

מתברר כי ההצלחה של ארגון צהר שאליו הצטרפו רבנים מכל גווני הציונות הדתית יצרה מצב שבארגון שותפים רבנים רבים עם דעות שונות בענינים ציבורים ולכן כארגון הם מנועים מלהביע עמדה. חוג "בית הלל" יתן ביטוי לקו ממלכתי, לקו מתון וקשוב.

הרב רונן נויבירט מאפיין את רבני "בית הלל" בכך שהם מעודדים העצמת נשים, מתנגדים לאפליה ולגזענות, תומכים בדמוקרטיה, רואים עצמם חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית ונאמנים למדינת ישראל ולמוסדותיה – בכללם צה"ל, המשטרה ובתי המשפט. ומוסיף: "במשך שנים רבות פעלה הציונות הדתית מתוך אמונה גדולה באפשרות לשלב בין תורת ישראל לבין החיים במדינת ישראל המודרנית. תורת ישראל כללה לאורך כל הדורות מערכת הלכתית מפורטת ומדוקדקת, ללא כל סתירה לגילויי רגישות ותבונה, הכרת מורכבות החיים והתחשבות בה. מתוך אמונה זו השתתפה הציונות הדתית בהקמת המדינה ומוסדותיה, יחד עם הציבור החילוני, ותרמה למדינת ישראל בכל תחומי החיים – בחברה ובכלכלה, בהתיישבות ובצבא. הציונות הדתית דגלה בשילוב תורה עם דרך ארץ, בהכרת עולם המחקר האקדמי בד בבד עם התמודדות אמונית עמו, בקידום מעמד האישה, ובאופן כללי – בקיום חיי תורה ומצוות בתוך המציאות המודרנית המורכבת.

"בית הלל" הינו חוג של הנהגה תורנית, שייתן גיבוי רעיוני והלכתי לתפיסת עולם מורכבת זו, הממשיכה את דרכה הקלסית של הציונות הדתית. חוג זה יעסוק בשאלות העומדות על סדר היום הציבורי, ישמיע את עמדותיו באופן ברור וצלול מתוך עמדה תורנית. החוג ישמש גם כבמה לבירור שאלות הלכתיות ועקרוניות העומדות על סדר היום. הוא יכלול רבני קהילות ורבני ישיבות, וכן נשים המשמשות כמנהיגות רוחניות וכמלמדות במדרשות, מתוך ביטוי לתחושת השיתוף הנדרשת בין גברים לנשים בהנהגה תורנית. פעילות החוג תהיה בדרכי נועם, מתוך סובלנות כלפי דעות והשקפות אחרות.

פעילויותיו של החוג תהיינה מכוונות לשלושה קהלי יעד מרכזיים:

א. הציבור כללי – להשמיע קול שקול, מורכב וצלול של היהדות כלפי החברה הכללית, על מנת לשפר את תדמיתה של היהדות בציבוריות הישראלית.

ב. הציבור הדתי-לאומי – לשמש כמנהיגות תורנית עבור ציבור זה, להחזיר לו את האמון בעולם ההלכה ולחזק את מחויבותו להלכה.

ג. ציבור הרבנים – להעצים את אנשי המנהיגות התורנית השותפים להשקפת עולמנו, אך החשים בודדים וחריגים, ולעיתים אף חוששים להביע את דעותיהם בפומבי. להעניק להנהגה הרוחנית תחושת של בית, ביטחון, כיוון ובמה להחלפת עמדות ולבירורים הלכתיים ורעיוניים.

רובנו הגדול חברים בארגון רבני צהר ומזדהים מאוד עם פעילותו. צהר הוא ארגון שעוסק בעשייה חשובה (חתונות/חגים/קהילות וכו') ואנו מחזקים אותו ותומכים בו ללא סייג. בשל העובדה שצוהר הינו ארגון של עשייה ולא תנועה אידיאולוגית, צהר הוא היום ארגון גדול מאוד, שכולל רבנים מכל גווני הציונות הדתית. לדבר יש יתרון גדול בשל הכח של צוהר לאחד סביב דגל זה מעל 600 רבנים מבתי מדש שונים והשקפות שונות, אך בשל עובדה זו, ובצדק, הוא נמנע מלנקוט עמדה בסוגיות השנויות במחלוקת פנימית בציונות הדתית. אנחנו עומדים להציג עמדה שקולה אך ברורה בכל הסוגיות הללו.

ראשי צהר מעודכנים בפעילות "בית הלל" מרגע הקמתו ונתנו את ברכתם.

בחזון של ארגון "בית הלל" מופיעים הדברים הבאים: אנו מאמינים בנצחיותה של תורת ישראל ומחויבים באופן מוחלט להלכה היהודית. בתקופה האחרונה תורתנו הקדושה מוצגת לעתים במרחב הציבורי הישראלי באור שטחי ומסלף. אנו עוסקים מדי יום בהוראת תורה ובלימודה, ומאמינים שלא אלו פניה האמיתיים של היהדות. רק היהדות בדמותה האמיתית המאירה, אשר דרכיה דרכי נועם, תוכל להביא בשורה אמיתית לחברה הישראלית של ימינו.

אנו מאמינים בשיתוף נשים בתפקידי הנהגה ציבוריים. ברוח זו בחרנו להיות ארגון הרבנים האורתודוקסי הראשון בעולם שפתח את שורותיו בפני נשים. תלמידות חכמים ומנהיגות רוחניות ימצאו ב"בית הלל" את ביתן, לצד רבני קהילות ומרביצי תורה. אנו רואים עצמנו חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית. אמנם, יש לנו ביקורת על התנהלות המרחב הציבורי בישראל. אך את הביקורת הזו אנו מביעים מתוך אהבה והזדהות. ייעודנו הוא לרומם את החברה הישראלית – מבפנים, ולא מבחוץ. אנו מביטים בעין יפה בעולם המודרני ובחידושיו. בהתפתחויות החדשות בתחומי החברה, המדע, הטכנולוגיה והתרבות יש טוב וגם רע. אנו מסרבים להתנכר להתפתחויות הללו. דרכנו היא לברור את הטוב מתוך הרע. לדעתנו, לימודים כלליים הם חיוניים לבניין אישיותו של יהודי מאמין בדור הזה.

אנו מסורים למדינת ישראל, וסבורים שהמשך קיומה ושגשוגה חיוני להתפתחותו של עם היהודי. אנו מסתייגים מההתקפות כנגד החזון הציוני, שבאות מכיוונים שונים בחברה הישראלית.

אנו סבורים שהרעיונות שאנו מציגים מקובלים על רוב הציבור הדתי, שהוא שותף מלא למדינת ישראל ולחברה הישראלית. אנו שואפים להשמיע ברמה את קולו של הרוב הדומם.

חז"ל לימדונו שחכמי "בית הלל" ההיסטורי נהגו בענווה ובכבוד גם כלפי יריביהם הרעיוניים. אנו מקבלים על עצמנו שיח של הקשבה ופתיחות, גם כלפי קולות שאיננו מזדהים עמם".

בשבוע הבא יתקיים כנס היסוד של ארגון הרבנים "בית הלל". בו ישאו דברים הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ והרב יובל שרלו.

 

דילוג לתוכן