Search

אפקט המשבר באו"ם: העירייה נערכת לכל תרחיש.

בישיבת מועמת העיר האחרונה סקר קצין הבטחון העירוני משה פישמן את היערכות העירייה לקראת ההתפתחויות האפשריות כתוצאה מתגובת הפלסטינים לדיונים המתקיימים בימים אלה במוסדות האומות המאוחדות.

פישמן תיאר באוזני חברי מועצת העיר את השתלבות רעננה בתוכנית החירום "זרעי קיץ" שגובש על ידי כוחות הבטחון: "האירועים באו"ם, באם יכריזו ובאם לא יכריזו, על מדינה פלסטינית, עשויים לגרום למספר תרחישים החל בהפרות סדר לא אלימות, הפרות סדר אלימות, אירועי טרור, ירי גראדים, אינטיפאדה עממית ועד למלחמה כוללת".

הקב"ט העירוני סקר את התרחישים השונים וציין כי תורגלו סימולציות לכל תרחיש. ברמה העירונית יש להערך לגיוס מילואים שמשמעותו צמצום הכוח העירוני מאחר וחלק גדול מהמערכת האבטחה העירונית מבוססת על כוח אדם צעיר ומיומן שבדרך כלל מגוייס לשירות המילואים עם תחילת אירועים בטחוניים ברמה הארצית. למענה על גיוס כוח האדם העירוני הקימה העירייה מערך מתנדבים העובד לאורך השנה ובעת גיוס עובדי עירייה בעיתות חירום – יכנסו המתנדבים מיחידות הפע"ר, הג'יפים והאופניים לתפקידי המגוייסים.

בעיתות חירום יתן מערך הבטחון העירוני מענה ראשוני לכלל האירועים, יתאם פעולות עם כוחות הבטחון ויקיים מערך מיוחד למקרי רווחה – קשישים, מוגבלים ו"אוכלוסיה מיוחדת" בכלל. כמו כן קיים מערך המבוסס על סגל המורים בבתי הספר בעיר שנותן מענה בתחום החינוך.

לשאלת חברי המועצה השיב הקב"ט כי לפעילות שעת החירום, אם תתקיים, אין מקור תקציבי מממשלת ישראל וכי ההוצאות יוטלו על כתפי העירייה.

 

דילוג לתוכן