Search
הנחיות חדשות להדמיית קולטן לאסטרוגן בחולות סרטן שד המשתמשות ב-FES PET

אסוציאציות גנטיות של גנים מרכזיים בפתוגנזה של סרטן השד

רקע ומטרות

סרטן השד נותר חשש בריאותי עולמי משמעותי, מה שמצדיק חקירה נוספת של הבסיס הגנטי והמטרות הטיפוליות הפוטנציאליות שלו. מחקר זה נועד להבהיר את הקשרים הגנטיים של שבעה גנים מרכזיים עם סרטן השד ולהבחין בתפקידם הפוטנציאלי בפרוגנוזה של המחלה.

שיטות

הגנים VEGFA, BRCA1, RAD51, CCNB1, CHEK1, CDK1ו XRCC4 אוצרו מתוך למעלה מ-30 מאמרים. הקשר שלהם לסרטן השד נותח באמצעות שניהם ב סיליקו ו בַּמַבחֵנָה טכניקות. ה ב סיליקו הערכה כללה בניית רשת אינטראקציה חלבון-חלבון, בליווי Gene Ontology וניתוח העשרה של מסלולים. יתרה מכך, ניתוח הישרדות וביטוי נערכו באמצעות Kaplan-Meier Plotter ומסד הנתונים של UALCAN בהתאמה. ברמת החלבון, נצפה ביטוי באמצעות מסד הנתונים Human Protein Atlas. ה בַּמַבחֵנָה אימות כלל ניתוח רמות ביטוי mRNA ב-10 דגימות רקמת סרטן השד.

תוצאות

המחקר גילה כי כל שבעת הגנים מווסתים באופן משמעותי ברקמות סרטן השד בהשוואה לרקמות רגילות, מה שמדגיש את תפקידם הקריטי בהתפתחות והתקדמות הגידול. ניתוח אינטראקציות חלבון-חלבון אישר את מעורבותם המרכזית בתהליכים ביולוגיים חיוניים הקשורים לסרטן השד. ניתוח הישרדות הראה שביטויים גבוהים של גנים אלה קשורים לפרוגנוזה גרועה יותר של חולים, כאשר יחסי סיכונים מצביעים על הפוטנציאל שלהם כסמנים פרוגנוסטיים. בַּמַבחֵנָה אימות תמך עוד יותר בביטוי היתר שלהם בסרטן השד, והצביע על חשיבותם בנוף המולקולרי של המחלה ועל ערכם כמטרות להתערבות טיפולית.

מסקנות

מחקר זה תורם להבנת הנוף הגנטי של BC ומדגיש את הפוטנציאל של שבעה גנים שנחקרו כמטרות להתערבות טיפולית. הממצאים מדגישים את חשיבותם של גנים אלו בפתולוגיה של BC וסוללים את הדרך לרפואה מותאמת אישית. מחקר עתידי צריך להתמקד בחקירת הפוטנציאל הטיפולי של גנים אלה ופיתוח טיפולים ממוקדים ל-BC. זה יכול לכלול מחקרים פונקציונליים כדי להבהיר את התפקידים המדויקים של גנים אלה ב-BC ומחקרים פרה-קליניים כדי להעריך את היעילות של טיפולים ממוקדים. בסופו של דבר, מאמצים אלה יכולים להוביל לשיפור אסטרטגיות ותוצאות טיפול עבור חולים עם BC.

דילוג לתוכן