ביום ראשון, ג’ בסיוון, נערכה מסיבת הסיום בכיתת האולפן. במהלך המסיבה שמענו את ברכתה של גב’ נחמה אפרתי מעיריית רעננה שמלווה את קליטת העלות מטעם העירייה ושותפה מלאה לכל מה שקורה בו.

נילי קרדש, רכזת האולפן, הכינה מצגת על כל מה שעברו השנה ואף הכינה חידון על שבועות . בנות האולפן הוכיחו ידע רב וניכר שלמדו היטב את הנושא. הבנות סיפרו על מה שעברו במהלך השנה באולפן ואף ההורים הביעו שביעות רצון רבה. הם ביקשו שהאולפן יימשך גם במהלך הקיץ.

לדברי תמר יפרח, מנהלת חט”ב, “באמי”ת “רננים” זכינו וגם השנה והגיעו אלינו עולות משלל מדינות. צוות ביה”ס ובמיוחד הצוות המלווה את העולות עושים הכל כדי לשלבן בבית החינוך . בד בבד, העולות זוכות לליווי מקצועי אישי ושמירה על קשר עם ההורים. עם תום שנת הלימודים אנו חשים סיפוק לנוכח התקדמותן ושילובן בחברת תלמידות ביה”ס בפרט ובחברה בכלל. יהי רצון שנזכה לראות את בני עמנו עולים עוד ועוד ומשתלבים בארצנו. “

בערב נטלו גם חלק פעיל צילה עמוסי, מלוות צוות עולות וסגנית מנהלת חט”ב, לאה אטינגר, רכזת עולות , אריאן אלמלך , מגשרת ומחנכת של העולות וז’קלין , שהיא הפסיכולוגית של העולות ומגיעה מידי שבוע לאולפן כדי שהבנות תוצאנה את סגור ליבן כדי להקל עליהן את הקליטה. כולם יצאו בהתרגשות רבה.