Search

אמונה רעננה: שישי זוגי – סיור בעקבות ר' אריה לוין זצ"ל

בעקבות האיש שלא היה צריך לבקש סליחה ביום שישי י' באלול 5.9.14

נתחקה אחר מסכת חייו המופלאה של הצדיק הירושלמי – ר' אריה לוין זצ"ל, בינות לסמטאות בהן הילך ופעל… הושטת יד לעזר, הקדמת שלום, אהבת הבריות וקירוב לבבות.

נסיים בביכנ"ס "אחדות ישראל" ע"ש עולי הגרדום, ונתפעל מהשלטים, הכרזות הנראות לעין ומדברים הסמויים מן העין…

ניפגש ב: כיכר ספרא בשעה 10:45

עלות : 100 ש"ח למשתתף

תחילת סיור: 11.00 משך הסיור כשלוש שעות

הרשמה  בטל: 054-3974217 או 09-7715766

 

דילוג לתוכן