Search

אמונה רעננה: שישי זוגי – סיור בגבעת התחמושת.

לקראת יום הזיכרון לחללי צה"ל, יתקיים הסיור של אלידע בר שאול  במסגרת "שישי זוגי", בגבעת התחמושת. נותרו מספר מקומות פנויים.

הגעה לגבעת התחמושת באופן עצמאי.

ניתן להתקשר ל"אמונה רעננה" : 09-7715766 או במייל raanana@memunah.org.il 

דילוג לתוכן