Search

אמונה רעננה: ישיבה ראשונה של חברות ההנהלה לשנת תשע"ב.

הדסה גנאור- יו"ר אמונה רעננה, ודבורה אפרתי מנהלת סניף אמונה רעננה, ניהלו את ישיבת ההנהלה הראשונה של אמונה רעננה לרגל פתיחת השנה כאשר במרכזה סקרה את פעילות אמונה העניפה הגברת ליאורה מינקה יו"ר אמונה ארצית.

ליאורה ציינה את פעילותה של אמונה ברמה הארצית בתחומים השונים: חינוך, רווחה, משפחה, חסד וקידום נשים. מוסדות הרווחה של נוער בסיכון של אמונה נחשבים היום מהמובילים בתחום הן בשל הטיפול המקצועי והן בשל התמיכה ארוכת השנים לילדים ולנוער החוסה בהם, גם אחרי השהות בהם.

אמונה נחשבת היום הארגון הגדול ביותר של הציונות הדתית מבחינת היקף פעילותו. נשות ונציגות אמונה מוזמנות כיום לכל דיון בכנסת העוסק בחינוך, רווחה וקידום נשים וחשיבותו של הגוף היא בכוחו הרב להשפיע ולשנות . כיום עומד על הפרק עניין מנוי הדיינים לבתי הדין הרבניים. לאמונה אינטרס חד משמעי להשפיע שהרבנים הנוכחים יהיו בעלי אופי ציוני עם היכרות מעמיקה ופתוחה לבעיות הנשים ללא השפעות חרדיות. כמו כן בעקבות ועדת טרכטנברג שהוקמה בעקבות ארועי הקיץ האחרון, אמונה נמצאת במרכז ההשפעה עם ויצ"ו ונעמת בדאגה לסבסוד מעונות היום של פעוטות לנשים עובדות.

אמונה עובדת היום על מספר פרויקטים חדשים כמו בניית מעונות ילדים בערים נוספות ברחבי הארץ, הגדלת המעונות באוניברסיטאות לנשים לומדות וכן פרויקט דגל ברמה ארצית לבניית מוסד לילדים בעלי פיגור.

שנת תשע"ב תושקע בפעילויות אמונה בקהילה ובכך תתרכז הוועידה הארצית שתערך בחודש הבא. נשות רעננה ביקשו לדעת כיצד אמונה יכולה להשפיע ולתרום ברעננה. הן תיארו את פעילותן השונה באמונה עד היום. מילי וולף וג'נט הנטר תיארו את פעילותן בקרב האוכלוסיה דוברת האנגלית ובקרב העולים החדשים. חיה קולה תיארה את חוג נשות אמונה. דבורה והדסה תיארו את הפעלויות השונות הנעשות בעיר בשיתוף העיירה, מת"ן ובתי הכנסת.

הדסה גנאור תמשיך גם בשנה זו ליהיות יו"ר אמונה רעננה וביקשה לעמוד בקשר הדוק עם הנשים הפעילות בתקוה למצוא תחומים שונים של פעילויות בהן ניתן לחדש, להוסיף ולמשוך קהל חדש של נשים צעירות לפעילויות השונות.

בהצלחה!

דילוג לתוכן