יום התנ”ך יתקיים אי”ה ביום שלישי, י”ג באייר 23/4- ביפו.

התכנסות בבית כנסת אלי כהן” -רח’ העירית 6, יפו

 10:00-10:15 ליאורה מינקה – יו”ר “אמונה”; ברכת פתיחה.

10:15-11:00 עו”ד דוד שימל: “הבריחה מנינווה”- ממה בורח יונה?

11:00-12:00 ד”ר לאה הימלפרב: “טעימה מן הטעמים” -על דרכם הפרשנית של טעמי המקרא.

12:00-13:00 ד”ר יעל צוהר: “שמשון – האיש והחידה”

13:30-14:30 ארוחת צהרים באולמי גאלארי פאלאס

14:30-17:30 סיורים ביפו העתיקה

מעט פרטים על הסיורים של יום התנ”ך: אנו נסייר בסמטאות יפו העתיקה בעקבות סיפורי התנ”ך, נשמע על רעמסס שכובש את יפו ונראה את הזיכרון שהשאיר בכתב החרטומים המפורסם. נמשיך בעקבות יהושע ושבט דן שמגיעים לשפלת החוף ,ונתקלים בממלכת הפלשתים.

נרד לנמל שהיה סמלה של יפו לאורך כל התקופות, ודרכו הביא שלמה המלך את הארזים לבניין בית המקדש הראשון ובעקבותיו גם עזרא הסופר מביא את חומרי הבנייה לבניין הבית השני בנמל נדבר גם על משמעות הקשר ההיסטורי והרוחני של יפו לירושלים.

מכאן נעבור לפסל הלוויתן המפורסם של אילנה גור, ובו נדון במשמעות סיפורו של יונה הנביא. לסיכום, נספר על מה שקורה ביפו בימינו ועל המאמץ להחזיר לעיר את האופי היהודי הייחודי שלה.