ביום רביעי ג’ תשרי (צום גדליה)19.9 בשעה 9:00 בבקר יינתן שיעור לדוגמא ע”י מר שמואל פיירשטיין, בנושא:”נח יונה ועורב- הרהורי תשובה לימים הנוראים” במשכננו החדש (בבית היהודי) אחוזה 68 פינת שוורץ.

ציבור הנשים מוזמן!!!