Search

אמונה: ישיבת הנהלה ארצית ראשונה, ויוצאים לדרך.

ביום שני, ז' בטבת נערכה בסניף אמונה בחומת שמואל בירושלים, ישיבת ההנהלה הארצית הראשונה של תנועת אמונה. את סניף רעננה מיצגות הדסה גנאור- יו"ר סניף רעננה ואסתי פרידמן שנענתה לבקשתה של מנהלת סניף רעננה, דבורה אפרתי, להצטרף את השורות.

לישיבת ההנהלה הגיעו כ- 30 נשים מכל רחבי הארץ החברות בהנהלה הארצית של אמונה וכן מנכ"ל אמונה, דוד הדרי. את הישיבה ניהלה יו"ר אמונה הגברת ליאורה מינקה. לאחר היכרות בין כל החברות הסבירה ע"וד מרים רכטמן מאלקנה על המבנה המשפטי של אמונה הכולל את עמותת אמונה, העונה על כל הקריטריונים של רשם העמותות ועוברת בדיקות מקיפות כל שנה, וכן אמונה -"ארגון האישה הדתית לאומית".

דוד הדרי סקר בקצרה את היקף הפעילות הפיננסית של אמונה:היקף פעילות של יותר מ320 מיליון ₪ בשנה, כ2800 עובדים מקבלי שכר חודשי, כ200 מיליון ₪ מתקבלים מהממשלה ועוד.

פרויקט הדגל של אמונה בתקופה הקרובה הינו "פרויקט גבעות" אשר יוקם בהתיישבות גבעות בגוש עציון. במסגרת הפרויקט יוקם כפר נוער לילדים בעלי צרכים מיוחדים. כיוון שבגבעות ישנה בעיה קשה של איכלוס המקום מקווים כי בעקבות הקמת כפר הילדים אכלוס המקום יתפוס תאוצה. כבר היום עבר לגבעות חלק מהצוות החינוכי של כפר הילדים ובמהלך השנה עבור כל הצוות החינוכי ויהיה שותף בהקמת הכפר. התכנון הוא כי ב- 1/9/2012 תפתח שנת הלימודים בכפר כסידרה.

במהלך הישיבה סקרה הגברת ליאורה מינקה את פעילותה של אמונה בכנסת ומעורבותה בכל הנושאים הבוערים בשטח- מינוי נשים בוועדה למינוי דיינים, הדרת הנשים וכו'.

ב30 לינואר -2 פבואר, מתקיימת בארץ ועדת אמונה העולמית. הועידה מתקיימת במלון קראון פלזה בירושלים, במסגרתה מגיעות נשים החברות באמונה ממדינות אירופה ואמריקה הצפונית לארץ כדי להשתתף בדיונים הנוגעים לאישה הדתית ברמה העולמית וכדי לבקר במוסדות אמונה ברחבי הארץ. נשים המעונינות להשתתף בועידה מוזמנות להכנס לאתר אמונה עולמית – https://www.worldemunah.com/Home/9th-international-convention

להתרשם ולהרשם.

דילוג לתוכן