כמדי שנה מוקדש במת”ן השרון יום עיון לכבוד יום שחרור ירושלים,

בתכנית יום העיון:

9:00 אשרה קורן –   ירושלים עיר שחוברה יחדיו

       הרב שלמה אישון – מלכות דוד ובנין ירושלים

10:15 טפת הלפרין – היכן ירו-שלים בחומש בראשית?

11:30 אסנת ברוורמן-שילה -געגועים לירושלים

         רחל לוינגר – והנצח זו ירושלים

 

דמי כניסה: 30 ₪

פרטים במשרדי מת”ן השרון: 09-742-0077; raanana@matan.org.il www.matanhasharon.org.il