Search

אליצור רעננה- איגוד הכדורסל הכריע!

לפני כחודשיים יצא לתקשורת בקול רועש הסיפור בו סירבו שחקני אליצור רעננה לשחק כשבקבוצה הנגדית מאלפי מנשה משחקת ילדה אשר לא נמצאה לה קבוצה לשחק.

יש להבין כי קבוצת אלפי מנשה, תיכננה מראש את המהלך כשהחוקים באיגוד הכדורסל ברורים לחלוטין: המשחקים נפרדים לבנים ולבנות ובמקרה חריג בו רוצים לשתף בת, יש להודיע מראש ולקבל את הסכמת הקבוצה הנגדית, הדבר כמובן לא נעשה וקבוצת הכדורסל של אלפי מנשה יצאה בכותרות ובהכרזת "מלחמה" כנגד אליצור רעננה ומאמנה כשהאשמים במצב היו בעצם מאמני קבוצת הילדים של אלפי מנשה. לאחר שהדיון בסוגיה הועבר לאיגוד הכדורסל הארצי התקבלה השבוע הכרעה:

"הנהלת איגוד הכדורסל בישיבתה מיום 18/3/13 אישרה את המלצות הועדה המקצועית לנשים מיום 10/2/13 כדלקמן: בנושא שיתוף בנות בליגה בנים.

החל מעונת 2013/2014 בליגות קט-סל וליגה לילדים, תתקיים הפרדה מוחלטת.

בנות ישחקו רק בליגת קט-סל בנות וליגה לילדות, ובנים ישחקו רק בליגת קט-סל בנים וליגת ילדים.

האגף המקצועי של האיגוד יבצע סקר בין כל האגודות בארץ לבדיקת אפשרות לפתיחת ליגה מעורבת בנים-בנות בגילאי קט-סל, ללא הגבלת כמות השחקניות והשחקנים.

בכבוד רב,

נפתלי גושן,  רכז הליגות

 

דילוג לתוכן