Search

אלוף יורם יאיר: כל כללי המנהיגות נלמדים מהתורה

האלוף יורם יאיר הידוע בכינויו "יא- יא" סיפר על הכרותו האישית עם חיים ישראלי והתמקד בשיחתו בנושא המנהיגות.

"יא- יא" סיפר כי במהלך כל שירותו הצבאי ובשלל התפקידים אותם מילא תמיד עינינה אותו שאלת המנהיגות. מהי דמותו של המנהיג? כיצד ניתן להנהיג למען השגת מטרה? מה מרגישים ה"מונהגים" ועוד, ולכן חקר את הנושא לעומק, למד אותו דרך לימודי פסיכולוגיה והעביר באינספור מסגרות הרצאות בנושא.

להפתעתו הרבה, סיפר, כי כשהיה צריך להכין שיחה לרגל פרשת בר המצוה של נכדו, פרשת בא, קרא את פרשת בשלח, בא ווארא בספר שמות ונדהם לגלות כי את כל התאוריות הידועות לו דרך לימודי הפסיכולוגיה – כולם כתובים בשפה הכי נכונה, הכי ברורה והכי משמעותית בספר שמות בפרשות אלו.

מהו מנהיג אמיתי? זה שיש לו מטרה מוגדרת ואינו מפחד להצהיר עליה. בעל דוגמה ומופת אישי וכמובן זה שלא תמיד מעונין בתפקיד המנהיג, ענוותן שלא תמיד מרגיש נוח ליהיות בעמדה זו ולכן לא "יצמד לכסא" בכל מחיר- כל התכונות הנ"ל מוזכרות אצל משה רבינו

מי יהיו מונהגיו? אלו שמצהירים על כך ומוכנים להקריב לשם השגת המטרה- שכן מה נחשב ליותר מהצהרת כוונות אם לא סימון המשקוף בדם הכבש(אלוהי מצריים)

דאגה ואיכפתיות כלפי העם? לאורך כל שנות מנהיגותו של משה במדבר לא חדל מלבקש עבורם ולדאוג לשלומם.

האלוף יא-יא המשיך לסקור כך את מנהיגותו של משה תוך כדי השוואה לארועים היסטוריים קרובים יותר ובהשוואה למנהיגים שונים.

לסיום סיפר על אישיותו הענוותנית ומנהיגותו של חיים ישראלי תוך קיום כל תכונות המנהיג: ענוותנות, הצבת יעדים ומטרות ודאגה אינסופית למונהגיו. יהי זכרו ברוך.

 

 

דילוג לתוכן