הרבה מחשבה הושקעה בתכנית “אלול” של מת”ן השרון. תוכניות  בוקר ותוכניות ערב לנשים וכן לנשים וגברים כאחד. הציבור מוזמן.