Search
Study: Diet as a Lifestyle Intervention to Lower Preeclampsia Risk. Image Credit: SUKJAI PHOTO / Shutterstock

אכילה בריאה מפחיתה את הסיכון לרעלת הריון בנשים בהריון, כך עולה ממחקר

מאמר מערכת שפורסם ב- כתב העת של איגוד הלב האמריקאי מדגיש את המשמעות של דיאטה כהתערבות באורח חיים להפחתת הסיכון לרעלת הריון.

מחקר: דיאטה כהתערבות באורח חיים להורדת סיכון רעלת הריון. קרדיט תמונה: SUKJAI PHOTO / Shutterstock

רקע כללי

השכיחות של הפרעות יתר לחץ דם בהריון, כולל רעלת הריון ויתר לחץ דם הריוני, עולה ברחבי העולם, ומשפיעה על עד 10% מכלל הנשים ההרות. הפרעות אלו קשורות לתחלואה ותמותה גבוהה של האם ועובר ומגבירות באופן משמעותי את הסיכון לטווח ארוך למחלות לב וכלי דם באמהות.

גורמי אורח חיים, כולל תזונה, חיוניים בשמירה על בריאות הלב והפחתת הסיכון למחלות לב וכלי דם. דיאטות עשירות בירקות, פירות, דגנים מלאים וחלבונים רזים באיכות גבוהה, כמו התזונה הים תיכונית והגישות התזונתיות להפסקת יתר לחץ דם והדיאטה הים תיכונית (DASH), נמצאו כמפחיתות משמעותית את הסיכון לאירועים קרדיווסקולריים חמורים, כולל אוטם לב וכלי דם, שבץ מוחי ומוות עקב סיבוכים קרדיווסקולריים.

בהתחשב בחפיפה בין הפרעות יתר לחץ דם בהריון ומחלות לב וכלי דם, ניתן לצפות כי דפוסי תזונה בריאים עשויים להפחית באופן דומה את הסיכון להפרעות יתר לחץ דם בהריון.

בהקשר זה, עדויות עדכניות מצביעות על כך שנשים הרות עם הקפדה גבוהה יותר על התזונה הים תיכונית נמצאות בסיכון נמוך יותר לתוצאות הריון שליליות, כולל הפרעות יתר לחץ דם בהריון. לעומת זאת, מחקר שנערך על נשים עם גורמי סיכון לפני הריון לא הצליח למצוא השפעות מועילות של התזונה הים תיכונית על הפחתת הסיכון לרעלת הריון.

כדי להבין בצורה חד משמעית יותר את ההשפעה של תזונה בריאה על הפרעות יתר לחץ דם של סיכון הריון, מדענים מאוניברסיטת דרום קליפורניה, לוס אנג'לס, ניתחו נתונים ממחקר MADRES (סיכונים אימהיים והתפתחותיים מגורמי לחץ סביבתיים וחברתיים), שהוא מחקר מתמשך מחקר שכלל בעיקר נשים היספניות/לטיניות בעלות הכנסה נמוכה מלוס אנג'לס, קליפורניה.

לגבי המחקר

אוכלוסיית המחקר כללה 451 נשים בוגרות שהשלימו עד שתי החזרות תזונתיות של 24 שעות (שומנים מוצקים, דגנים מזוקקים וגבינה; וירקות, שמנים ופירות; דיאטת VOF) בשליש השלישי של ההריון. מידע על הפרעות יתר לחץ דם בהריון נגזר מהתיעוד הרפואי של המשתתפים.

המדענים השתמשו ברגרסיה לוגיסטית רב-משתנית כדי להעריך את הקשר בין דפוסי התזונה של המשתתפים ומדד האכילה הבריאה לשנת 2015 (מדד איכות התזונה לפי הנחיות התזונה לאמריקאים) עם רעלת הריון, יתר לחץ דם הריון וכל הפרעה יתר לחץ דם בהריון. בנוסף, הם קבעו את הקשר עם מדד מסת הגוף (BMI) של המשתתפים.

ממצאי המחקר

המחקר מצא כי היצמדות גבוהה יותר לשומנים מוצקים, דגנים מזוקקים וגבינה קשורה לסיכון להתפתחות רעלת הריון וכל הפרעות יתר לחץ דם בהריון. לעומת זאת, דבקות גבוהה יותר בדיאטת VOF נמצאה כמפחיתה את הסיכון לרעלת הריון. בניתוח לא נמצא קשר מובהק בין מדד אכילה בריאה-2015 לבין הסיכון להפרעות יתר לחץ דם במהלך ההריון.

ניתוח תת-קבוצות המבוסס על BMI לפני ההריון גילה שדיאטת VOF יכולה להפחית את הסיכון לרעלת הריון בנשים עם עודף משקל אך לא בנשים עם השמנת יתר, תת משקל או רגילה.

ניתוח נוסף שנערך לאחר אי הכללת נשים עם יתר לחץ דם לפני הריון לא מצא שום השפעה מועילה של דיאטת VOF על הפחתת הסיכון לרעלת הריון. זה יכול להיות בגלל רווחי סמך רחבים יותר שנגרמו על ידי גודל מדגם קטן יותר.

עם זאת, נותרה אפשרות שתזונה בריאה כמו VOF יכולה להיות פחות יעילה בהפחתת הסיכון לרעלת הריון בקרב נשים עם גורמי סיכון קרדיו-מטבוליים לפני ההריון, כולל יתר לחץ דם והשמנה. תצפיות אלו מדגישות את הצורך באופטימיזציה של הבריאות הקרדיו-מטבולית לפני ההריון כדי להפחית תוצאות שליליות בהריון.

משמעות המחקר

המחקר מראה כי צריכה של שומנים מוצקים, דגנים מזוקקים וגבינה עלולה להגביר את הסיכון לרעלת הריון במהלך ההריון. לעומת זאת, צריכה תזונתית של ירקות, שמנים ופירות יכולה להיות יעילה במניעת התפתחות רעלת הריון בקרב נשים היספניות/לטיות בעלות הכנסה נמוכה.

עדויות קיימות מצביעות על כך שצריכת שומנים ובשר מעובד קשורה לדלקת מערכתית מוגברת ולחוסר תפקוד אנדותל, שהם סימני ההיכר העיקריים של יתר לחץ דם והשמנה לפני ההריון. גורמים אלו עשויים להיות אחראים להתפתחות רעלת הריון והפרעות יתר לחץ דם אחרות במהלך ההריון.

זמינות נמוכה יותר ובמחיר סביר של מזון בריא לנשים בעלות הכנסה נמוכה מדגישים את ההשפעה של פערים סוציו-אקונומיים על תוצאות הריון שליליות.

מחקרים עתידיים צריכים לכלול נשים מרקע גזעי ואתני שונים ואלה עם גורמי סיכון קרדיו-מטבוליים לפני ההריון כדי לקבוע בצורה חד משמעית יותר את ההשפעה של דפוסי תזונה בריאים על הסיכון להפרעות יתר לחץ דם בהריון.

דילוג לתוכן