Search
השתלמות מתנדבים

איתור משאבים אישיים בגיל השלישי

מה אפשר עוד לחדש בגיל השלישי? אילו כלים נוסיף לארגז הכלים שיעזרו לנו להתמודד בצורה מיטבית עם שינויים בשלב זה של החיים? השתלמות למתנדבי רעננה בנושא "זיהוי משאבים אישיים בגיל השלישי".


 היום סיימנו 5 מפגשים במסגרת היכל הנתינה למתנדבים. הפעם  הנושא:" זיהוי משאבים אישיים בגיל השלישי." המרצה /המנחה ד"ר יהודית אברהמי  ד"ר לסוציולוגיה ומנחת קבוצות.
תחושת הלכידות וגאוות היחידה למשפחת המתנדבים היא המניע  לבניית הסדנאות במסגרת "היכל הנתינה" .
בזכות היותי חברת מועצת העיר וכמי שמשמשת כיו"ר וועדת התנדבות מצאתי לנכון לפתוח את הסדנאות לכל ארגוני ההתנדבות. המתנדבים הגיעו; מהארכיון העירוני, בית איזי שפירא, הטלוויזיה הקהילתית ומתנועת של"מ.
כרכזת יישובית של תנועת של"מ זכיתי לפגוש ולהכיר רכזות מקצועיות ומסורות. כל רכזת מפתחת תחום . את  מיזם  "היכל הנתינה" מרכזת מירי אסייג  בצורה מעוררת התפעלות. הרישום פתוח לכל מסגרות ההתנדבות בעיר.
החברים בסדנא סיפרו על חוויות הצלחה שעיצבו את חייהם. מה איפשר להם להגיע להצלחה? מתברר כי מסוגלות אישית נובעת מהאמונה האישית שלנו לגבי יכולתנו.
מול עיני הנכדים והנכדות שלנו. כמה חשוב שנקשיב להם במיוחד בחוייות הצלחה שלהם. הסדנאות חידדו את ההבנה בהמשגת ובמודעות להצלחה.
לא לתת למטענים רגשיים עודפים להשפיע ולהעיב  על חווית ההצלחה.
המתנדבים נתרמו שיתפו והתחלקו,  ביקשו להמשיך ולהיפגש לפרק ב'.  הפעם הדגש יהיה על פרידות. ממה קשה לנו להיפרד והיינו מאד רוצים שלא ינהלו את חיינו ? איך ומדוע פרידות  מעכבות ובולמות  לראות הזדמנויות הנכרות לפנינו?
המתנדבים נתרמו והודו למנחה שהעבירה את הסדנאות בהתנדבות  ולמירי על ההובלה.
כל עשייה הגורמת לגיבוש ולהעצמת רוח ההתנדבות מרוממת את רוחי ומעניקה תחושת סיפוק אדירה. רק בריאות והמשך עשיית טוב.
דילוג לתוכן