Search

אירוע רענני לחיזוק ישיבת ההסדר בנצרת עילית.

במוצאי שבת הקרוב יתקיים אירוע הזדהות עם ישיבת ההסדר בני עקיבא נצרת עילית. הישיבה שהוקמה באוגוסט האחרון מהווה שלוחה של ישיבת ההסדר במעלות. הישיבה נוסדה לאחר ששמעון גפסו, ראש עיריית נצרת עלית, פנה אל הרב יהושע וייצמן ראש ישיבת מעלות בבקשה להקים שלוחה של הישיבה בעירו וזאת על מנת לחזק את תדמיתה היהודית של נצרת עילית.

פנייתו של ראש העיר נצרת עילית נעשתה על רקע העובדה כי בשנים האחרונות נפגע צביונה היהודי של העיר בשל רכישה או שכירה של בתים רבים בנצרת עילית על ידי ערבים רבים מהעיר נצרת והסביבה. מהלך זה גרם לתהליך נגדי של עזיבה משמעותית ביותר של יהודים את העיר. הערכה היא כי כיום חמישית מתושבי נצרת עילית הם ערבים שהציבו מטרה ליצור רצף טריטוריאלי ערבי בלב מדינת ישראל וזאת כחלק מהמאבק של ערביי ישראל בחזון הציוני של ייהוד הגליל.

כ 30 מתלמידי ישיבת ההסדר במעלות החלו את זמן אלול בנצרת עלית יחד עם שניים מרבני הישיבה, כאשר ראש הישיבה, הרב וייצמן, מגיע בכל שבוע להעביר שיעורים בישיבה החדשה. הישיבה במעלות רואה חשיבות גדולה בחיזוק האוכלוסייה היהודית בערים מעורבות ובעבר כבר הקימה את ישיבת ההסדר בני עקיבא בעכו שהחלה כשלוחה והיום מתפקדת כישיבה עצמאית.

כאמור, הציבור מוזמן להשתתף באירוע ההזדהות – "מלווה מלכה" בהשתתפות ח"כ זבולון אורלב, הרב יהושע ויצמן ראש ישיבת ההסדר מעלות, הרב דני סגליס ראש ישיבת ההסדר נצרת עילית, מר שמעון גפסו ראש עיריית נצרת עילית, הרב אביחי קצין רב קהילת "שטיבל אמונה", הרב צבי קורן רב קהילת "כינור דויד" ואריה פרידמן סגן ראש העיר. האירוע יתקיים במוצאי שבת פרשת מצורע, ה' ניסן, ה 9.4.11 בשעה 21:00 באולם האירועים בישיבת בני עקיבא רעננה ברחוב תל חי 3.

 

דילוג לתוכן