Search

אירוע דקירה בסמוך למוסד חינוכי בשרון.

ביום חמישי ה- 14/10 בסביבות השעה חמש אחר הצהריים, לאחר סיום הלימודים דקר תלמיד כתה ח' מפנימיה בשרון, בסכין יפנית תלמיד מכיתה ז'. תלמיד נוסף שניסה להגן על הנדקר, נפצע קלות אף הוא. הדבר קרה מחוץ למוסד החינוכי בזמן ההמתנה להסעה. התלמידים נפצעו קל, ואושפזו בבית חולים. אחד שוחרר לביתו עוד באותו הערב לאחר שקיבל טיפול רפואי, והשני אושפז למספר ימים בבית חולים מאיר לצורך השגחה. התלמיד הדוקר נעצר על ידי המשטרה.

תלמידי הפנימיה לומדים במדרשה למצוינות, פרוייקט של שילוב תלמידים מהפריפריה במוסד החינוכי. תלמידים אלו נבחרים כתלמידים בעלי יכולת לימודית טובה ורצון להתקדם ולמצות את יכולתם. ולכן לפני כשלש שנים החלו לשלב כ-5-8 תלמידים מהפריפריה במוסד. התלמידים נמצאים בתנאי פנימיה במהלך השבוע ומקבלים חיזוקים לימודיים וחברתיים בשעות אחר הצהריים בפנימיה. במוסד החינוכי רואים בשילוב תלמידים אלו שליחות חינוכית ערכית הן במישור הלימודי של מיצוי הפוטנצאיל האישי שלהם והן במישור החינוכי שבו תלמידי השרון, תלמידים המגיעים מאזורים בהם הרמה החינוכית גבוהה, יתרמו מעצמם לחברה על ידי מתן עזרה, קידום והצלחת תלמידים אלו.

הורים לתלמידים במוסד ציינו לטובה את הטיפול המיידי ומקצועי של הנהלת המוסד והצוות החינוכי. גורם בהנהלת המוסד דיווח לדתילי רעננה כי מיד לאחר האירוע הקשה הגיע למוסד צוות מקצועי טיפולי כולל פסיכולוג, יועצים ועובדים סוציאלים שכינס את הצוות החינוכי, עדכן אותו ונתן הנחיות למפגש עם התלמידים.

דובר המוסד "בעקבות הנחיות אלו, מיד עם החזרה ללימודים, התנהלו שיחות חינוכיות עם התלמידים. כל המידע על הארוע נמסר לתלמידים, וחריגותו של הארוע הובהרה. תלמידים במעגלים הקרובים לתלמידים שהיו מעורבים בארוע, זכו לשיחות אישיות ומתנהל מעקב צמוד אחר תגובותיהם. הצוות החינוכי הונחה להגביר את הנוכחות ברחבי הפנימיה ולגלות רגישות לכל תגובה חריגה, נעשתה פניה להורים בבקשה ליידע את הצוות החינוכי על כל גילוי מצוקה או חרדה כתוצאה מהארוע. כמו כן, נציגי הפנימיה נמצאים בקשר מתמיד עם משפחות התלמידים המעורבים, עובדות סוציאליות ומחנכים מלווים אותם ומנסים לסייע לכל אחד מהם ולטפל בכל מה שניתן כדי לעזור".

מהנהלת המוסד נמסר כי התלמיד הדוקר לא יחזור ללימודים, וצוות הפנימיה יעשה מאמץ עם הוריו למצוא מוסד מתאים לשיקומו. התלמידים הנפגעים יחזרו בהדרגה ללימודים בתיאום עם העובדים הסוציאליים והפסיכולוג. הצוות בפנימיה פועל בכל הדרכים להשיב את תחושת הביטחון והמוגנות לכל התלמידים.

 

דילוג לתוכן