מאוחדים: “הבית היהודי” ברעננה בראשות אריה פרידמן, מאמינים ברעננה בראשות אלי אלוש ונציגי ציבור העולים מצרפת חתמו על הסכם לריצה משותפת ברעננה תחת השם “הרשימה הדתית המאוחדת”


הרשימה המקומית “מאמינים ברעננה” ונציגי ציבור העולים מצרפת חתמו על ריצה משותפת יחד עם “הבית היהודי – הרשימה הדתית המאוחדת” ברעננה. איחוד זה, מכפיל את כוחה של רשימה זו ומאפשר לציבור הדתי ברעננה על כל גווניו, להצביע לרשימה דתית אחת ללא התלבטויות ועל ידי כך לבחור בייצוג הולם לצרכיו הייחודים של המגזר הדתי בעיר, תוך חזרה לשולחן מקבלי ההחלטות בחמש השנים הבאות.

כינוייה של הרשימה המשותפת יישאר “הרשימה הדתית המאוחדת” אותיות הרשימה יהיו “טב יחד” המייצגים את טיב האחדות בין אנשי הרשימה. יש לציין כי רבה של העיר, הרב יצחק פרץ פעל רבות בגישור בין שני הרשימות על מנת להביא לאחדות ולריצה משותפת.

יו”ר הרשימה הדתית המאוחדת ברעננה אריה פרידמן אמר: “אני שמח על אחדות השורות בקרב הציבור הדתי ברעננה. ‘הרשימה הדתית המאוחדת’ מייצגת את מכלול הגוונים בציבור הדתי והמסורתי ובקדנציה הבאה תתנהל מתוך אחריות ושליחות ציבורית כלפי כלל תושבי רעננה והציבור הדתי בפרט. אני מודה לכול מי שהיה שותף למשא ומתן ובמיוחד לכול מי שהסכים לוותר בנקודות אלה ואחרות – הם אלה שאפשרו את האחדות”.