החברות בקופת החולים מזכה את החברים בה לקבלת סל שירותים מלא שמוצע על ידי הקופה במסגרת ביטוח בריאות ממלכתי, וכל השירותים שמסופקים כפופים לשמירת סודיות ההליכים הרפואיים שחברי הקופה עוברים, וכמובן תחת ההגנה על כבודם.

למבוטחים בקופות החולים בישראל יש את הזכות להכיר ולבחור את ספקי השירותים הרפואיים כמו רופאים, מומחים, מרכזים רפואיים ובתי חולים שעובדים עם קופת החולים בה הם חברים, ולהחליט על ספקי השירותים שמהם הם רוצים לקבל טיפולים. ביטוח בריאות ממלכתי מספק למבוטחים גם את הזכות להכיר את הסדרי התשלומים הנהוגים בקופה וללמוד את לשון התקנון.

כחלק מהשירותים, המבוטחים זכאים להשתתפות במימון אמבולנסים והסעות

מבוטחי קופות החולים שפונים לבית החולים בניידת טיפול נמרץ של מד”א, או באמבולנס, מקבלים החזר מלא על הוצאות הנסיעה, אם הפינוי לבית החולים הסתיים באשפוז. אם הפינוי בוצע בניידת טיפול נמרץ ללא אשפוז, ביטוח בריאות ממלכתי מאפשר קבלת החזרים של חמישים אחוזים מהוצאות הנסיעה.

כך, למשל, מטופלים שסובלים מאי ספיקת כליות כרונית וזקוקים לטיפולי דיאליזה קבועים, יקבלו החזר כספי מלא של סכומי הנסיעות לבית החולים וחזרה הביתה בתחבורה ציבורית. כך גם מטופלים אונקולוגיים שמגיעים לקבלת הטיפולים באמבולנס או במוניות, יקבלו החזרה של חמישים אחוזים מעלויות הנסיעות.

מאפייני ביטוח בריאות ממלכתי

ביטוח בריאות ממלכתי מציע לאזרחי ישראל מבחר כיסויים ושירותים רפואיים שזמינים באמצעות קופות החולים או באמצעות חברות ביטוח. השירותים ניתנים באמצעות שני רבדים:

הרובד הבסיסי שכולל את סל שירותי הבריאות

לכל אזרחי המדינה יש זכות לקבל סל שירותי בסיסי שמוגדר במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי וזמין באמצעות קופות החולים.

המימון לסל מגיע בחלקו מדמי ביטוח בריאות שנגבים ממבוטחי קופות החולים על ידי המוסד לביטוח לאומי, ובחלקו מתקציב המדינה.

ביטוח בריאות ממלכתי

הרובד השני כולל שירותי בריאות נוספים, או שב”ן

בנוסף לסל הבריאות הבסיסי, קופות החולים מציעות למבוטחיהן גם שירותי בריאות נוספים שאינם כלולים בסל הבסיסי, ושכל מבוטח יכול לרכוש בהתאם לבחירתו.

ההצטרפות לשירותים אלו נתונה לשיקול דעת המבוטחים, ואנשים שמצטרפים לתוכניות שב”ן בקופת החולים בה הם חברים, מתבקשים לשלם, בנוסף למס הבריאות, גם תשלום נוסף לקופת החולים.

מבחר עשיר של שירותי בריאות נוספים בחבילה אחת

השירותים השונים שמוצעים במסגרת תוכניות שב”ן לחברי קופות החולים כוללים:

תנאי הצטרפות לשב”ן

התשלום החודשי לקבלת שירותי שב”ן נקבע על ידי קופת החולים בהתאם לקבוצות גילאי המבוטחים. קופת החולים נדרשת לצרף לתוכנית כל חבר שמבקש לקבל את השירותים, בלי קשר למצבו הבריאותי. שירותי שב”ן יכולים להשתנות לעתים, בכפוף להתראה מראש שהמבוטחים מקבלים, ובאישור משרד הבריאות.

כל מבוטח שמצטרף היום לקופת חולים, מקבל הסבר על שני רבדי ביטוח בריאות ממלכתי שזמינים עבורו, כך שהוא יכול לבחור אם ולאיזו תוכנית להצטרף.