בית ספר אריאל יצר קשר עם בתי ספר בארצות הברית ואוסטרליה וביחד יקיימו מצוות משלוח מנות! כל ילד בבתי הספר יכתוב גלויה לחייל, ויסייע ברכישת מוצרים אותם יארזו בבית ספר אריאל ויחולקו לחיילי צה”ל. אכן אח שמח!! גם המועצה הדתית נותנת כתף לארגון המבצע הייחודי.