Search

אחדות: הבית היהודי ותקומה חתמו על הסכם.

נציגי מפלגת "הבית היהודי – מפד"ל החדשה" ומפלגת "תקומה" גיבשו הסכם אחדות לריצה משותפת של המפלגות לכנסת ה 19. תריסר המועמדים הראשונים ברשימה הם:

נפתלי בנט, אורי אריאל, ניסן סלומינסקי, הרב אלי בן דהאן, איילת שקד, אורי אורבך, זבולון כליפא, אבי וורצמן , מוטי יוגב, אורית סטרוק, יוני סיטבון ושולי מועלם. 

את המגעים הפוליטיים ניהלו ניר אורבך מנהל המטה של בנט ונחי אייל מזכ"ל "תקומה". יצויין כי לאחר סיום המפקד והבחירות במפד"ל הביעו חברי ועדת המפקד תרעומת רבה על הניסיון לייצר חלוקה שווה בין מפלגת האיחוד הלאומי שהתפלגה בינה לבין עצמה לבין מפלגת הבית היהודי שערכה פריימריס רחבי היקף מה שהוביל ליחס הנוכחי ברשימה המשותפת.

לארונה אף התפלגה מפלגת תקומה לאחר שכצלה שהודח מראשות הרשימה, פרש מתקומה ומאיים לחבור לרשימתו של דב וולפא "ארץ ישראל שלנו". כצלה אף הגדיל לעשות וקיבל ממזכירות הכנסת את הבעלות על שם המפלגה "האיחוד הלאומי", על חשבון הבנק של המפלגה ועל האות 'ט' שמלווה את האיחוד הלאומי מאז הקמתו. בעבר, הרשימה המשותפת של המפד"ל והאיחוד הלאומי רצה לכנסת תחת האותיות "טב". כעת מעניין יהיה לראות מה יעשה כצלה ואם הרשימה המשותפת תחזור ל 'ב' המסורתי של המפד"ל.

ביום שני הקרוב יתכנסו לראשונה למעלה מאלף חברי ועידת הבית היהודי באולם האחוזה במודיעין ויצטרכו לאשר את ההסכם דלעיל.

דילוג לתוכן