ביום שני כ’ מרחשוון, 2/11, בשעה 16:15 עליה לקבר בבית העלמין כפר נחמן- רעננה.

בשעה 19:15 ערב לימוד בבית משפ’ מינצר- רח’ לזר 22 רעננה:

19:15- שיעור ע”י בניה מינצר

דברים לזכרו- מיכל מינצר

הנכם מוזמנים.