Search

אות הוקרה על מפעל חיים מאיחוד בתי הכנסת העולמי למר מאיר קצין.

בטקס שהתקיים השבוע בירושלים במעמד הרב הראשי והראשון לציון הרב שלמה משה עמאר שליט"א ושר הדתות מר יעקב מרגי הוענקו עיטורי מפעל חיים ל"עוסקים בצרכי ציבור באמונה". בין מקבלי העיטורים היה מר מאיר קצין, מייסד בית הכנסת והמרכז הקהילתי "היכל בנימין" ומי שמשמש עשרות בשנים כגבאי בית הכנסת.

העיטור הוענק ע"י איחוד בתי הכנסת העולמיים והרבנות הראשית לישראל. מקבלי העיטורים נבחרו ע"י ועדה בראשותו של הרב הראשי לישראל הרב יונה מצגר שליט"א.

העיטור שניתן למאיר קצין על ההשקעה הרבה בייסודו, בבניינו ובתפקודו של בית הכנסת במשך עשרות שנים כלל תעודת הוקרה שכללה את נימוקי הוועדה הציבורית בראשותו של הרב יונה מצגר, הרב הראשי לישראל, לבחירתו של מאיר קצין לקבלת העיטור. וזאת לשון נימוקי הוועדה:

"עיטור מפעל חיים לעוסק בצרכי ציבור באמונה –

מוענק בזאת למר מאיר קצין המייסד וגבאי בית הכנסת והמרכז הקהילתי "היכל בנימין" רעננה אשר נמצא ראוי לקבלת עיטור מפעל חיים ל'עוסק בצורכי ציבור באמונה' על פועלו כגבאי, על היותו דוגמת ומופת לפעילות תורנית-חברתית ומוקד תוסס של עשייה התנדבותית למען הקהילה.

יום ראשון ג' באדר תשע"ב (26.2.2012)

ירושלים עיר הקודש"

בית הכנסת "היכל בנימין" הוקם לזכרו של אחיו, רס"ן בנימין קצין הי"ד, קצין האג"ם של חטיבת ברק (188) שנפל ביום השני למלחמת יום הכיפורים במערכה על רמת הגולן. בסמוך לנפילתו של בני החליטה המשפחה להקים בית כנסת לזכרו. אבי המשפחה ואביו של בני – אהרן ז"ל, שהיה שנים רבות חבר המועצה המקומית רעננה (לפני שהוכרזה כעיר) לא זכה לראות אפילו בתחילת תהליך הבניה. הוא נפטר מהתקף לב ביום שבו אישרה מועצת העיר את הקמת בית הכנסת. מי שנטל על שכמו את המשימה היה בעיקר מאיר קצין, ובהרבה חזון ומסירות הביא את בית הכנסת "היכל בנימין" למצב שבו הוא בית כנסת המשרת מאות מתפללים, פעילות עצומה של חסד, שיעורי תורה ופעילויות – כולל הכנה לקריאה ומסיבות בר מצווה – לילדים שאינם שומרי תורה ומצוות.

ברכות למר מאיר קצין, זכייתך אינה מכבדת רק אותך, כי אם את העיר רעננה כולה.

 

דילוג לתוכן