Search

אושר סופית – תקרת הסכום המצטבר לתמיכה בבניית בתי כנסת הוגדלה ב 25% למיליון שקל.

מועצת העיר בישיבתה הערב (יום ד') אישרה את המלצת ועדת התמיכות העירונית האמונה על חלוקת הסכומים לתמיכה בעמותות ספורט, תרבות, דת ורווחה. מדובר בהוספת קריטריון לתמיכה במוסדות ציבור, ובהם בתי כנסת, שעד כה התייחס רק לבניה ושיפוצים ועמד על תקרת סכום של 800 אלף שקל לכל בית כנסת.

הקריטריון החדש מגדיר מסגרת נוספת של תמיכה מצטברת עד 200 אלף שקל לכל בית כנסת עבור צורכי נגישות כגון מעלית, שירותי נכים וכיוצא בזה. מסגרת זו בנוסף ל 800 אלף הקבועים מאפשרת לבתי הכנסת בעיר העומדים בדרישות ובקריטריונים הנדרשים לקבלת תמיכה מהעירייה – להגיע לתמיכה מצטברת של מליון שקל בסך הכול.

אריה פרידמן, סגן ראש העיר וחבר ועדת התמיכות העירונית: "התקרה שכל בית כנסת יכול להגיע אליה במהלך השנים נקבעה בתחילת שנות השמונים ועמדה על 800 אלף שקל מתוך הנחה שסכום כולל של בניית בית כנסת הוא כ 2 מיליון שקל. מאז חלפו כעשרים שנה, מדד תשומות הבניה כמעט ושילש את עצמו, חוקקו חוקים שייקרו בהרבה את עלות הבנייה כגון תקני נגישות, תקני בניה ירוקה ועוד – אך תקרת סכום התמיכה נשאר אותו סכום".

פרידמן, העומד בראש הרשימה הדתית המאוחדת, ממשיך – "עם כניסתנו לקואליציה דרשנו את הגדלת הסכום לפחות למיליון שקל והיום השגנו את מטרתנו. חשוב להדגיש כי מדובר לא רק בתמיכה לבניית בתי כנסת חדשים כי אם גם לבתי כנסת ותיקים אשר מעוניינים להוסיף מעלית, להקים חניון לנכים, שרותי נכים וכיוצא בזה כך שכעת בתי כנסת שהגיעו למקסימום התמיכה נפתחה בפניהם האפשרות לתמיכה נוספת בתחום הנגישות".

באמצעות מסגרת התמיכה הזו תתמוך העירייה בבניית מעליות בבית כנסת "לכו נרננה" אשר נמצאת בהליכי בניה, בבית כנסת "אריאל" שנמצא בתהליך קבלת אישורים ובבית כנסת "יבנה" המתחיל את התהליך.

חברי הרשימה הדתית המאוחדת מדגישים שבתקופת מערכת הבחירות המוניציפאלית סימנו את הגדלת תקרת התמיכות כמטרה עבור הציבור הדתי וכעת לאחר אישור מסגרת התקציב הנוספת, מילאו עוד הבטחה שנתנו לציבור הבוחרים.

דילוג לתוכן