Search

אושר הסכם הקמת בית מת"ן השרון במתחם תיכון רננים.

בישיבת מועצת העיר שהתקיימה הערב (יום ה') אישרה מועצת העיר את ההסכם שנחתם בין העירייה לבין מת"ן השרון להקמת בית מדרש מת"ן במתחם התיכון העירוני לבנות – "רננים".

בית המדרש לנשים מת"ן השרון הוקם בשנת 1993 על ידי אשרה קורן העומדת בראש מת"ן השרון. כבוגרת תכנית המתמידות במתן ירושלים, זהתה אשרה את הצורך להביא את הלימוד המעמיק של מת"ן לנשים מחוץ לירושלים ולתת הזדמנות ללימוד תורה ברמה גבוהה יותר. היא הקימה ברעננה את מרכז מתן השרון, מתוך מחשבה ששם תוכל להרחיב את מעגל הנשים הלומדות. במשך שנים רבות מתקיימת פעילות בית המדרש בתנאי שכירות בבית הכנסת עדת בני ישראל ברחוב אברבנל בעיר.

עם השנים גדלה פעילות בית המדרש. מתן מציע שיעורים לקהל הרחב במגוון נושאים: תנ"ך, מחשבת ישראל, מדרש, תלמוד, הלכה וחסידות כשבשיעורים השבועיים לומדות למעלה מ 700 נשים. במקביל מפעילה מת"ן תוכניות ייחודיות לתלמידות מתמידות, תכנית בת מצווה לבנות ואמהות, לציבור דתי וחילוני, להקת מחול ושירה "בת קול בשרון" ואף הקימה שלוחות בית מדרש בישובים הסמוכים – פתח תקוה, נתניה, זכרון יעקב, חשמונאים וכוכב יאיר.

חתימת ההסכם לבניית בית מת"ן השרון הביא לסיום תהליך שהחל לפני למעלה מעשור. מת"ן השרון הגישה בקשה להקצאת קרקע לפני כעשר שנים כשעד לקדנציה זו כל אופציה שהועלתה נדחתה על ידי העירייה פעם אחר פעם ולעיתים אף בשלב האחרון, ממש לפני הסיכום הסופי. התהליך המתסכל הגיע לסיום לפני כשנה וחצי עם יוזמת סגן ראש העיר דאז אריה פרידמן שקידם את הקמת את בית מת"ן בתיכון "רננים". הרעיון התקבל בהתלהבות רבה על ידי ראש העיר שנתן אור ירוק ואכן בעזרת נציג הרשימה הדתית בועדת הקצאות קרקע, סגן ראש העיר יואל עזרזר ויו"ר ועדה, סגן ראש העיר איתן גינזבורג, הגיעה סוף כל סוף בקשת מת"ן השרון להקצאת קרקע – בקשה שהייתה ב"צינורות" במשך כעשור!! – לידי מימוש.

מדובר בהקמת 400 מטר כקומה נוספת מעל למבנה הכיתות החדשות שבנתה העירייה ב"רננים" בשנה החולפת. אישור ההסכם התקבל לאחר שלפני חצי שנה הסתיים הליך הקצאת הקרקע על ידי המועצה, הליך שכלל שני פרסומים לצורך קבלת התנגדויות כדרישת החוק. יצויין כי לא התקבלו כל התנגדויות מהציבור.

חבר מועצת העיר אריה פרידמן: "אני מרגיש שהשלמתי את אחת המשימות המרכזיות שלקחתי על עצמי כשנבחרתי לתפקיד. הפעילות העצומה של מת"ן, הנוכחות שלה בעיר וההשפעה על תושביה מחייבים שלמת"ן יהיה בית מדרש משלה ולא כדייר משנה בבית כנסת כפי שהיה קיים עד כה. הרעיון שהצעתי, לבנות את בית המדרש בתוך התיכון לבנות רננים הוא פתרון של win-win. אני מצפה להפריה הדדית בין בית המדרש לבין תלמידות התיכון ומאחל ששיתוף הפעולה בינהם יהווה דגם לפעילות רוחנית בקרב בנות תיכון בכל רחבי הארץ".

בנוסף לאישור ההסכם לבניית מת"ן השרון אישרה מועצת העיר הסכם לבניית מרכז עבודה שיקומי לעמותת אלווין ישראל שמפעילה את מע"ש אלווין רעננה – מרכז תעסוקתי שיקומי לאנשים עם צרכים מיוחדים. המרכז החדש יבנה ברחוב היצירה 21 באיזור התעשייה.

 

דילוג לתוכן