Search

אושרו סכומי התמיכה לעמותות ברעננה לשנת 2013.

בישיבת מועצת העיר האחרונה אישרה המועצה את המלצת ועדת התמיכות לחלוקת סכומי תמיכה לעמותות בתחום הרווחה, בריאות, חינוך תרבות וקהילה בנוסף לתנועות הנוער ובמבני ציבור שרובם ככולם הינם בתי כנסת.

אריה פרידמן, נציג הרשימה הדתית בועדת התמיכות, מסר לדתילי רעננה שבשנה שעברה עוותו סכומי התמיכה בשל קריטריונים שכפה משרד הפנים מבלי להתאים את הקריטריונים לנושא הספציפי בו עוסק סעיף התמיכות. "הקריטריונים הקשו מאוד על עבודת הועדה. ישנו קריטריון של גודל וישנו קריטריון של מהות. לדוגמא ישנה עמותה שמשרתת עשרות אלפי אנשים לעומת עמותה שמשרתת רק כמאה. לפי הקריטריונים יש להעדיף אחת על השנייה אבל מה אם מדובר בעשרות אלפי משתתפים שכל אחד שמע הרצאה של שעה פעם בשנה לעומת מאה משתמשים שמקבלים שלוש ארוחות מדי יום ביומו במהלך השנה".

פרידמן ממשיך ואומר "השנה תיקנו את רוב העיוותים וסכומי התמיכה חולקו בהתאם. אחד הנושאים שלקחתי על עצמי לתקן משנה שעברה הוא בתחום חלוקת המזון לנזקקים ואכן התמיכה בארגונים שעושים עבודת קודש – בית התבשיל ומשנה לחם עלתה בשלושים אחוז".

אחד הנושאים הקרובים ביותר לליבו של פרידמן הוא נושא התמיכות בתנועות הנוער "התקציב הכולל לתנועות הנוער עומד על 530 אלף כשהקריטריונים לחלוקה הם מספר החניכים והתרומה לקהילה. לתנועת בני עקיבא על שני סניפיה, מרכז וצפון, בעלת 1,400 החניכים הוקצו 183 אלף שקל – גידול של כעשרה אחוזים משנה שעברה. לצופים הדתיים שגדלו במספרם ל 200 חניכים שילשנו את סכום התמיכה מ 18 אלף ל – 52 אלף שקל. תנועת "עזרא" משום מה לא הגישה בקשת תמיכה וזאת למרות מספר תזכורות ואף הארכה של זמן הגשת הבקשה בקרוב לחודש ימים".

התקציב הכולל לתמיכה בבנייה ושיפוצים בבתי כנסת עמד על 720,000 שקל אשר חולק ל 19 קהילות לפי קריטריונים. הניקוד הגבוה ביותר הוענק לקהילה העוסקת בבניה חדשה כגון קהילות "אחווה" ו"שמע קולי" שכיום מתפללות בתיכון אביב בשכונת 2005. מדרגת הניקוד הבאה ניתנה לקהילות הבונות בתחום הנגישות כגון מעלית או שירותי נכים. ניקוד נמוך יותר לעוסקים בשיפוצים נרחבים והמדרגה הנמוכה ביותר לקהילה שביקשה את התמיכה עבור שיפוצים קלים או שכירות.

כאמור מועצת העיר אישרה את המלצת ועדת התמיכות אך לא לפני שסיעת מרצ דרשה להפריד את סעיף התמיכה בבתי הכנסת משאר העמותות ולקיים הצבעה נפרדת כך שיוכלו להתנגד לתמיכה בבתי הכנסת. פרידמן: "מרצ גילו את פרצופם האמיתי. הם מדברים גבוהה גבוהה על שוויון ונגד הדרה אך בפועל הם אלה שעוסקים בהדרת כל נושא הקשור לציבור הדתי".

דילוג לתוכן