בישיבת מועצת העיר האחרונה אישרה המועצה את המלצת ועדת התמיכות לחלוקת תמיכות במבני ציבור שרובם המכריע הינם בתי כנסת. התקציב הכולל לשנה זו עמד על 720,000 שקל שחולק ל 20 קהילות.

התמיכה ניתנת לקהילה העוסקת בבניה חדשה , לקהילות הבונות בתחום הנגישות כגון מעלית או שירותי נכים, לעוסקים בשיפוצים נרחבים ולקהילות שביקשו את התמיכה עבור שיפוצים קלים או שכירות.

סכומי התקציבים המועברים לקהילות השונות הינם: