Search

אושרו סכומי התמיכה בעמותות הרווחה, בריאות, חינוך ותרבות.

מועצת העיר אישרה את המלצת ועדת תמיכות לחלוקת סכומי תמיכה לעמותות בתחום הרווחה והשירותים החברתיים, בריאות ואיכות חיים, חינוך תרבות וקהילה. בחודש הבא יובא לאישור מועצת העיר המלצת הועדה לחלוקת התמיכה בבניה ושיפוצים במבני ציבור ובתי כנסת.

אריה פרידמן, נציג הרשימה הדתית בועדת התמיכות, מסר לדתילי רעננה כי השנה נכנסו לתוקף קריטריונים חדשים שיצרו קשיים רבים בחלוקת הסכומים. "הקריטריונים הקשו מאוד על עבודת הועדה. ישנו קריטריון של גודל וישנו קריטריון של מהות. לדוגמא ישנה עמותה שמשרתת עשרות אלפי אנשים לעומת עמותה שמשרתת רק כמאה. לפי הקריטריונים יש להעדיף אחת על השניה אבל מה אם מדובר בעשרות אלפי משתתפים שכל אחד שמע הרצאה של שעה פעם בשנה לעומת מאה משתמשים שמקבלים שלוש ארוחות מדי יום ביומו במהלך השנה".

פרידמן טוען כי משרד הפנים שדחף לקביעת קריטריונים עשה זאת על מנת להקטין את מידת ההשפעה של חברי המועצה על סכומי החלוקה. "ללא שיקול דעת של חברי מועצה אין אפשרות להגיע לחלוקה צודקת של הסכומים. משרד הפנים חייב להחזיר את המצב לקדמותו ולא לחשוד מראש בנבחרי הציבור שאינםן יכולים לבצע את תפקידם".

בשל הקריטריונים החדשים ובשל העובדה שבתחום הרווחה ושרותים חברתיים הוכפלה כמות העמותות מקבלי התמיכה קטנה משמעותית, קרוב ל 30 אחוז, התמיכה בשני ארגונים שעושים עבורת קודש ברעננה – בית התבשיל ומשנה לחם. מצד שני הקצנו סכום תמיכה לעמותת "משולחן לשולחן". פרידמן מסכם שלקראת שנה הבאה על הוועדה לדרוש הגדלת סך כל התקציב לתחום הרווחה על מנת לשמור על הסכומים הנדרשים לפעילות העמותות העוסקות בתחום מזון לנזקקים.

התמיכות בתחומי בריאות ואיכות חיים, חינוך תרבות וקהילה נשארו פחות או יותר כפי שהיו בשנים קודמות אם כי התווספו מספר עמותות חדשות למקבלי התמיכות. "שמרנו על רמת התמיכה בעמותות אלה שרבות מהן צמחו מהציבור הדתי ומשרתות את כלל הציבור או את המגזר הדתי כגון 'יד שרה', 'עזר מציון', 'בית איזי שפירא', 'בית חב"ד', 'בית המדרש מת"ן השרון', מעונות 'אמונה', ישיבת ההסדר 'בינות', 'לשרת בקודש' ו'בדרכי אבות – הבית היהודי'.

כמדי שנה הקפידה נציגת מרץ בועדה על האנקדוטה השנתית שבה היא נאבקת בלהט על חלוקת סכום תמיכה גם ל"עמותה למען החתול" ואכן לצד תמיכה בפעילות צדקה ורווחה של "בית התבשיל", "בית איזי שפירא" ודומיהם, תומכת עיריית רעננה, אמנם בסכום קטן מאוד, גם ב"עמותה למען החתול" וזאת למרות שחלק אחד מפעילותה – עיקור חתולי רחוב, מתבצע על ידי המחלקה הווטרינרית, וחלקו השני, האכלת החתולים, שנוי במחלוקת גדולה כשהמתנגדים טוענים שבשל האכלתם מתרבה משמעותית מספר חתולי הרחוב ברעננה.

 

דילוג לתוכן